Tuesday, February 20, 2007

หุ่นยนต์ช่วยผ่ามะเร็งต่อมลูกหมาก

หุ่นยนต์ช่วยผ่ามะเร็งต่อมลูกหมาก

โรงพยาบาลกรุงเทพ ปรับหุ่นยนต์ช่วยงานผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากหลังจากใช้ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจมา 2 ปี เปิดทางโรงพยาบาลอื่นเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผ่าตัดช่วยผู้ป่วยรายได้น้อย

น.พ.กุลวัต ประเสริฐสุนทราศัย ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ เปิดเผยว่าโรงพยาบาลกรุงเทพได้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยงานผ่าตัดมาผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ 2 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องผ่าตัดเดิมมาใช้การผ่าตัดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากจนประสบความสำเร็จไปแล้วจำนวน 2 ราย

การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์เริ่มถูกนำมาใช้งานรักษาผู้ป่วยมากขึ้นตามโรงพยาบาลหลายแห่ง ปลายสัปดาห์ที่แล้ว โรงพยาบาลศิริราชได้เปิดตัวหุ่นยนต์ผ่าตัดจากผู้ผลิตเดียวกันนี้มาช่วยงานศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลถือว่ายังมีราคาสูงในหลักแสนบาท แม้โรงพยาบาลศิริราชจะระบุว่าผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิรักษาตามหลักประกันสุขภาพได้

ด้าน น.พ.ชาตรี ดวงเนตร ประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์ รพ.กรุงเทพ กล่าวว่า ส่วนราคาการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2 แสนบาทต่อคนไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น และยังได้เปิดโอกาสให้ศัลยแพทย์ที่ผ่านการศึกษาด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์จากโรงพยาบาลอื่นเข้าใช้เครื่องมือเพื่อผ่าตัดผู้ป่วยได้ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

การผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ แพทย์ที่ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญจะบังคับแขนกลผ่านชุดควบคุมที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และยังสามารถซูมภาพบริเวณพื้นที่ผ่าตัดได้ด้วยกำลังขยายของกล้องดิจิทัล ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำ และเกิดแผลขนาดเล็ก

พ.ต.ท.นพ.สุเทพ พัชรตระกูล ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า การผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยวิธีแบบเก่าที่ผ่าตัดแบบเปิดจะทำให้มีแผลที่ใหญ่ ใช้เวลาในการรักษานาน และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษา ซึ่งเมื่อเทียบกับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์จะช่วยให้ผู้ป่วยมีบาดแผลที่เล็กลงเนื่องจากแขนกลที่ใช้ 3 แขนนั้น สามารถเป็นเข็ม เป็นกรรไกร เป็นไฟฟ้าเสมือนมือแพทย์เข้าไปทำการผ่าตัดเอง

"การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการกระทบเส้นประสาทบริเวณข้างเคียง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้อวัยวะแข็งตัวหรืออ่อนตัวได้มาก เนื่องจากอุปกรณ์มีขนาดที่เล็กแต่มีกำลังขยายได้ 6 - 10 เท่า และสามารถมองเห็นภาพในแบบ 3 มิติได้ดี ทำให้เห็นรายละเอียดระหว่างการผ่าตัดได้ชัดเจน ผ่าตัดได้แม่นยำกว่าวิธีการแบบเดิม" ศัลยแพทย์ รพ.ตำรวจ กล่าว

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/02/20/WW54_5405_news.php?newsid=55309

No comments: