Wednesday, February 28, 2007

แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองไอที

เนคเทคปั้นแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองไอทีตั้งเป้า 5 ปีผลิตนักเขียนโปรแกรมเทียบชั้นอินเดีย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ชูแม่ฮ่องสอนเป็นต้นแบบ "เมืองไอที" ของไทย หวังปั้นคนท้องถิ่นเป็นนักพัฒนาโปรแกรม สร้างสรรค์งานกราฟิก และการ์ตูนเคลื่อนไหวรับงานจากฮอลลีวู้ด ตั้งเป้า 5 ปี ยกระดับเป็นเมืองไอทีเทียบชั้นบังกะลอร์ของอินเดีย

ซิลิกอน วัลเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ ถือเป็นต้นแบบของเมืองธุรกิจไอที และเป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทที่ทำงานด้านซอฟต์แวร์ และบริษัทพัฒนาอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์หลายแห่ง นำเงินมหาศาลมาให้สหรัฐ ขณะที่ในเอเชีย บังกะลอว์ ซึ่งเป็นเมืองริมทะเลของอินเดียได้ก้าวขึ้นมาเป็นชุมชนคนไอทีที่รับผลิตงานด้านการเขียนโปรแกรมให้บริษัททั่วโลก โดยมีลูกค้าจากสหรัฐเป็นอันดับหนึ่ง

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตะพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ได้จัดทำโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทที่ จ.แม่ฮ่องสอน และเนคเทคได้มีส่วนร่วมแนะนำให้นักเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอน ได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันนักเรียนชั้นมัธยมปลายใน จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มีความสามารถไอทีรอบด้าน โดยนักเรียนเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะก้าวเข้าไปทำงานด้านไอทีต่อไป โดยเนคเทคและ สวทช. มีแผนร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงคล รวมถึงบริษัทเอกชนในท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองความต้องการของตลาดไอทีในอนาคต

จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดนำร่องที่ สวทช.ได้นำเอาไอทีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาและพัฒนาชุมชน จนปัจจุบันคนในพื้นที่มีความเข้าใจไอทีมากขึ้น สวทช.ยังมีแผนที่จะนำโครงการในลักษณะเดียวกันนำไปใช้ร่วมกับโครงการในพระราชดำริในจังหวัดอื่น เช่น จ.น่าน ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศลาว จ.สกลนคร จังหวัดที่มีชุมชนหลากหลาย จ.นครราชสีมา ซึ่งชายแดนติดเขมร และ จ.นราธิวาส ชายแดนติดมาเลเซีย เพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ จ.แม่ฮ่องสอน ต้องการคืออุปกรณ์สื่อสารทางไกล และระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียร เนื่องจาก 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป็นภูเขา ซึ่งภาครัฐเองจะต้องเข้าให้การสนับสนุน ก่อนที่จะมั่นใจได้ว่า จ.แม่ฮ่องสอน จะมีศักยภาพพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็น ไอทีวัลเลย์ เทียบชั้นบังกะลอร์ ของประเทศอินเดีย

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: