Thursday, February 22, 2007

เพาะเลี้ยง"ฟัน

ยุ่นใช้เซลล์ดั้งเดิมเพาะเลี้ยง"ฟัน"

นักวิจัยญี่ปุ่นเพาะ "ฟัน" ที่ดูเหมือนธรรมชาติจาก "เซลล์ดั้งเดิม" บนจานในห้องทดลองแล้วนำไปปลูกถ่ายให้หนู ตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ว่าจะนำไปสู่การพัฒนาอวัยวะที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แทนอวัยวะที่เสื่อมสภาพหรือเสียหาย

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โตเกียว เมืองชิบะ เผยขั้นตอนการทดลองกับวารสารเนเจอร์เมธอดส์ว่า ได้ฉีดเซลล์ดั้งเดิมเข้าไปเพาะเลี้ยงในโครงคอลลาเจน และทำให้เซลล์ที่เจริญโตขึ้นมามีโครงสร้างสมบูรณ์ของสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นฟัน ได้แก่ เนื้อเยื่อฟันส่วนที่มีแคลเซียม เคลือบฟัน เนื้อฟัน เส้นเลือดและเอ็นยึดปริทนต์ จากนั้นนำไปปลูกถ่ายให้หนู ปรากฏว่าเซลล์เติบโตและพัฒนาได้ตามปกติ นับเป็นครั้งแรกที่สามารถสร้างอวัยวะทั้งชิ้นขึ้นได้จากเซลล์ไม่กี่เซลล์ และเป็นการพัฒนาการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้อวัยวะที่สูญเสียการทำหน้าที่บางส่วนสามารถทำหน้าที่ได้ดังเดิม

"เป้าหมายสูงสุดของเราคือการพัฒนาอวัยวะที่ได้จากกระบวนการชีววิศวกรรม ให้ทำหน้าที่ได้ครบถ้วนแทนอวัยวะที่เสื่อมหรือเสียหายไปเพราะความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือความชราได้ในที่สุด" นักวิจัยระบุ

ที่มา: http://www.matichon.co.th
Link: http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03tec02220250&day=2007/02/22§ionid=0326

No comments: