Wednesday, February 21, 2007

พิพิธภัณฑ์เด็ก

พิพิธภัณฑ์เด็กเปิดค่ายวัยซนวันปิดเทอม

พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จัดค่าย "DLP Camp" เสริมทักษะวัยซน สนุกค้นอย่างสร้างสรรค์ในวันปิดเทอม รวม 5 ค่าย
ค่ายแรกเป็นค่ายอนุบาล อายุ 4-6 ปี เช้าไป-เย็นกลับ มี 2 ค่ายให้เลือกคือ ค่ายอนุบาล Healthy Kids ตอนผักดุ๊กดิ๊ก 19-30 มี.ค. ปลูกฝังคุณค่าของผักผ่านกิจกรรมและเรื่องราวสนุกสนาน ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และค่ายอนุบาล Thinking Kids ตอนมหัศจรรย์กับสิ่งรอบตัว 30 เม.ย.-11 พ.ค. สนุกกับวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และอุทยานผีเสื้อและแมลง

ค่ายอันซีน สำหรับพี่วัยกลาง อายุ 7-9 ปี เช้าไป-เย็นกลับ 26-30 มี.ค. ท่องโลกการเรียนรู้แปลกใหม่ ผสมผสานตามแนวพระราชดำริ "พอเพียง" ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์การเกษตร และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนป้อมพระจุลฯ


ค่าย 108 ไอเดีย ตอนครีเอทีฟรุ่นเยาว์ สำหรับพี่ตัวโต อายุ 10-12 ปี ค่ายค้างคืน 4 วัน 3 คืน วันที่ 1-4 พ.ค. กระตุกความคิด สะกิดไอเดียกับโลกการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ นครนายก ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติ หมู่บ้านภูมิปัญญา และเขื่อนขุนด่านปราการชล

ค่ายโรบ็อต ไอเดีย แคมป์ สำหรับน้องๆ ที่รักหุ่นยนต์ อายุ 8-12 ปี เช้าไป-เย็นกลับ มี 3 รุ่น คือ 10-11 มี.ค., 17-18 มี.ค. และ 21-22 เม.ย. พบกับเรื่องราวการเดินทางของโรบ็อต หุ่นยนต์แสนสนุก ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1751-2219, 0-2615-7333 ต่อ 131, 137, 138 หรือ www.bkkcdm.com

ที่มา: http://www.matichon.co.th
Link: http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03you01210250&day=2007/02/21§ionid=0311

No comments: