Monday, February 5, 2007

แจกวงจรไฟฟ้า

แจกวงจรไฟฟ้า

ศูนย์เนคเทคเชิญชวนเยาวชน ทดลองประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อประกอบแล้วสามารถนำกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกได้ฟรี ยังแจกแผ่นโปรแกรมโอเพ่นออฟฟิศสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคเปิดให้ทดลองประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อประกอบแล้วสามารถนำกลับบ้านไปเป็นที่ระลึก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้ถึงการแปรเปลี่ยนพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ เป็นพลังงานในรูปแบบแสง เสียง และตระหนักถึงศักยภาพขั้นพื้นฐานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำไปเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ได้ ไม่ว่าจะนำไปเป็นแผงวงจรกันขโมยแบบสัมผัส (ลูกบิดประตู) แผงวงจรเตือนปิดประตูตู้เย็น แผงวงจรตั้งเวลาปลุก 1-240 นาที แผงวงจรอินเตอร์คอม 2 จุด แผงวงจรแสดงแสงไฟ รวมถึงวงจรเตือนฝนตก เป็นต้น
นอกจากนี้ ศูนย์เนคเทคยังแจกแผ่นโปรแกรมโอเพ่นออฟฟิศ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดสำนักงานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้ด้วยตนเอง โปรแกรมสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับโปรแกรมที่ใช้อยู่ในท้องตลาด
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: