Thursday, February 8, 2007

อพวช.ลงนามเทศบาลเมืองอุดรฯ

อพวช.ลงนามเทศบาลเมืองอุดรฯ ปลุกชุมชนให้รู้จักวิทยาศาสตร์8 February 2007องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จับมือเทศบาลนครอุดรธานี ผสานกำลังสร้างความตระหนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เน้นเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มแรก ปลัดวิทยาศาสตร์ฯ ย้ำท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ผลักดันงานให้เห็นผลสำเร็จ ด้านผู้บริหารท้องถิ่นตอบรับ เผยเด็กๆ ยังขาดโอกาสเข้าถึงวิทยาศาสตร์อยู่มาก

การนำองค์ความรู้ดีๆ ในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ที่ต้องเร่งทำโดยด่วน ซึ่งการจะทำให้สำเร็จได้นั้นก็ต้องอาศัยผู้คนจากทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือด้วย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะหน่วยงานสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ กับเทศบาลนครอุดรธานี ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ณ ห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวถึงจุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้เรียนรู้แบบตลอดชีวิต โดยจะนำร่องที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มแรก ซึ่งจะต้องประยุกต์ให้องค์ความรู้นั้นๆ ง่ายต่อการเรียนรู้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องจุดประกายให้เด็กๆ ไม่กลัววิทยาศาสตร์ หรือเห็นเป็นเรื่องยากและไกลตัวด้วย

ทั้งนี้ ท้องถิ่นถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่จะช่วยสร้างความตระหนักวิทยาศาสตร์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ เพราะอยู่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้เห็นผลได้จริง ขณะที่ส่วนกลางอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน้าที่ด้านนโยบายและงบประมาณเป็นหลักเท่านั้น การลงนามดังกล่าวจึงเป็นการริเริ่มเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยไม่จำเพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้น

สำหรับแนวทางความร่วมมือดังกล่าว ดร.พิชัย สนแจ้ง ผอ.อพวช.แจกแจงว่า ได้แก่ การพัฒนาและจัดการแหล่งเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ และการร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับ โดย อพวช.และเทศบาลนครอุดรธานีจะได้ทบทวนความร่วมมือทุกๆ 3 ปี

ส่วนนายอิทธิพล ตรีวัฒน์สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า เทศบาลอุดรธานีมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ อพวช.เพื่อสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่กว่า 10,000 คน ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนมากขึ้นกว่าเดิม เพราะที่ผ่านมายอมรับว่าเยาวชนในภูมิภาคยังขาดแคลนโอกาสที่จะเข้าถึงวิทยาศาสตร์มาก

ที่มา: http://www.manager.co.th
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000015561

No comments: