Tuesday, February 13, 2007

เปลี่ยนซดเป็นเซฟ

สมองกลรถเปลี่ยนซดเป็นเซฟ

มหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์ร่วมกับฟอร์ดคิดวิธีประหยัดน้ำมันง่ายๆ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ ช่วยลดการบริโภคพลังงานได้
จอห์น เคสเซล จากมหาวิทยาลัยไอโอเว่นร่วมพัฒนาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ร่วมกับ ฟอร์ด ผู้ผลิตรถยนต์แห่งสหรัฐ โดยโปรแกรมของเขาจะสั่งให้ไดนาโม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ปั่นกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าแบตเตอรี่ เปิดปิดการทำงานตามความเหมาะสม ซอฟต์แวร์จะสั่งให้ไดนาโมหยุดทำงานเมื่อตรวจพบว่าไดนาโมทำให้เครื่องยนต์ไม่เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อไดนาโมหยุดทำงาน ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์จะดีขึ้นโดยปริยาย
ซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่ได้เป็นสิทธิขาดเฉพาะของฟอร์ด แต่สามารถนำไปใช้กับรถยนต์ทุกชนิดที่มีกล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ หรือที่เรียกว่า อีซียู แต่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังไม่พร้อมให้บริษัทรถยนต์นำไปติดตั้งในกล่องควบคุม เพราะต้องศึกษาผลเสียที่อาจเกิดกับแบตเตอรี่ด้วย
ทั้งนี้ รถยนต์สามารถประหยัดน้ำมันได้ 5-6% หากสามารถสั่งเปิด-ปิดเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็ว แต่หมายความว่าต้องทำปรับแต่งเครื่องยนต์กันมโหฬาร รวมทั้งยังต้องใช้มอเตอร์สตาร์ทเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ารถยังวิ่งต่อไปได้เร็ว แม้เครื่องยนต์จะดับแล้วก็ตาม
ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายต่างพยายามออกแบบรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดภาวะเรือนกระจกไปในตัว นักวิจัยมองว่า ถ้าสามารถปรับปรุงให้รถยนต์ประหยัดน้ำมันได้ 2-3% ผู้ผลิตรถก็ดีใจแล้ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: