Thursday, January 25, 2007

คู่มือซื้อขาย

คู่มือซื้อขาย

ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนของประเทศไทยให้ก้าวไกล เครื่องมือสนับสนุนการค้นหาข้อมูลด้านการตลาด เช่น เวบไซต์ นิทรรศการ งานแสดงสินค้า สื่อดิจิทัลและหนังสือ เป็นต้น

จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้นักธุรกิจมีสายตากว้างไกล รู้ทันคู่แข่ง ด้วยเหตุนี้บริษัทด้านการตลาดแห่งหนึ่งได้จัดทำเวบไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมโดยตรง

www.thailandpages.com เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการ ที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เช่น ก่อสร้าง เครื่องมือ พลาสติกเคมีภัณฑ์ เครื่องทำความเย็น เครื่องใช้สำนักงาน ยานยนต์และอะไหล่ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ทำให้การค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการ ประเภทธุรกิจและสถานที่ติดต่อ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่วนใครที่สนใจใช้บริการซื้อผ่านออนไลน์ เวบนี้ก็จัดบริการไว้เช่นกัน

เวบไซต์ยังฝากประชาสัมพันธ์การจัดงาน ไทยแลนด์ อินดัสเตรียล แฟร์ 2007 ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์นี้ พบกับนิทรรศการพลังงานทดแทน โครงการที่นำพลังงานทดแทนไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ ร่วมฟังสัมมนาฟรีจากนักธุรกิจอุตสาหกรรม และนักการตลาดชั้นนำ

แนะนำเวบไซต์ได้ที่ science@nationgroup.com

ที่มา: หนังสือพิม์คมชัดลึก

No comments: