Wednesday, January 24, 2007

อนาคตร้อนตับแลบ

อังกฤษคาดอากาศอนาคตร้อนตับแลบแบบจำลองชี้อีก 75 ปีอุณหภูมิสูงขึ้น 3 องศา

อากาศช่วงนี้วิปริต ฟ้าฝนเอาแน่เอานอนไม่ได้ ทีมวิจัยจากอังกฤษจึงได้เปิดตัวเวบไซต์ทำนายอากาศโลกอนาคต โดยอนุญาตให้ผู้สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งไว้ในเครื่องที่บ้านหรือออฟฟิศ ช่วยกันจำลองสภาพอากาศในอนาคต
จากการคำนวณพบว่า ในอีก 75 ปี ข้างหน้าอากาศ อังกฤษจะร้อนขึ้นเฉลี่ยราว 3 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับแบบจำลองคณิตศาสตร์อื่นที่ทำมาก่อนหน้านี้ และในปี 2563 อุณหภูมิในอังกฤษจะสูงกว่าเมื่อช่วงปี 2513-2523 ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์เทียบราว 1.2 องศาเซลเซียส และคาดว่าในทศวรรษหน้า ถ้าแบบจำลองถูกต้องแม่นำยำ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อย ส่วนในปี 2593 อากาศจะร้อนขึ้น 2.5 องศา และอีกสามสิบปีต่อไปอาจร้อนขึ้นเป็น 4 องศาเซลเซียส
โครงการดังกล่าวริเริ่มมาได้หนึ่งปีแล้ว และที่ผ่านมามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ราว 2.5 แสนราย ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเวบไซต์ www.climateprediction.com มาไว้ในเครื่องเพื่อช่วยกันประมวลผลทำนายอากาศในอนาคต กลุ่มคนที่ดาวน์โหลดมาจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์จาก 171 ประเทศ
โปรแกรมที่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนำมาติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อเครื่องเปิดทิ้งไว้เฉยๆ อาจเป็นช่วงพักกลางวัน หรือช่วงกลางคืน โปรแกรมจะติดต่อกับเครือข่ายกลางเพื่อให้ส่งข้อมูลมาประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งกลับไปที่คอมพิวเตอร์ส่วนกลางในอังกฤษ เทคนิคดังกล่าวช่วยย่นเวลาประมวลผลได้อย่างมาก ซึ่งถ้าใช้คอมพิวเตอร์พีซีเครื่องเดียวทำงานต้องใช้เวลาประมวลผลนานถึงสามเดือนในแต่ละแบบจำลอง
แบบจำลองทำนายอากาศในอนาคตนี้ออกแบบโดยศูนย์ฮัดลีย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอุตุนิยมแห่งอังกฤษ และปกติจะประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงหรือที่เรียกว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ แต่ที่เปลี่ยนมาใช้คอมพิวเตอร์พีซีจากอาสาสมัครแทนนั้นจะช่วยให้ข้อมูลที่กว้างขึ้น เนื่องจากมีทรัพยากรมากขึ้น ซึ่งหมายถึงคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บและส่งข้อมูล
โครงการในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสหรัฐ โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกช่วยกันประมวลผลข้อมูลหาสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญานอกโลก หรือที่เรียกว่าโครงการ เซติแอตโฮม seti@home โครงการดังกล่าวใช้จานดาวเทียมขนาดใหญ่รับสัญญาณวิทยุจากนอกโลกเพื่อติดตามหาคลื่นสัญญาณที่อาจส่งมาจากต่างดาว เนื่องจากสัญญาณที่สแกนจากอวกาศมีจำนวนมหาศาลจึงต้องอาศัยคอมพิวเตอร์จำนวนมากช่วยกันคำนวณ
สำหรับโครงการทำนายอากาศในอนาคตนี้ข้อมูลที่ได้กำลังนำมาวิเคราะห์โดยทีมงานซึ่งได้รับทุนจากสภาวิจัยสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: