Monday, January 29, 2007

ซอฟต์แวร์ตามรถสินค้า

มอ.คิดซอฟต์แวร์ตามรถสินค้าอนาคตปรับใช้ติดตามคนแก่-เด็ก

ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาโปรแกรมแสดงตำแหน่งรถขนส่งสินค้าผ่านสัญญาณมือถือ เพื่อติดตามสถานะการขนส่งได้ตลอดเวลา สามารถนำไปปรับใช้เป็นเครื่องมือติดตามเด็ก หรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลงลืมได้ด้วย

นายอภิชาติ หีดนาคราม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เขตการศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม หรือจีพีเอส ถูกนำไปใช้งานแพร่หลายทั้งในภาครัฐและเอกชน อุปกรณ์ดังกล่าวใช้รับสัญญาณจากดาวเทียม สามารถระบุตำแหน่งของผู้ถืออุปกรณ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายคือ ซอฟต์แวร์ ที่จะนำมาใช้แสดงตำแหน่งจากดาวเทียม ซึ่งราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นภาควิชาจึงสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์แสดงตำแหน่งสำหรับติดตั้งลงบนพีดีเอโฟน ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่โทรศัพท์ได้ในตัว เพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ปกติบริษัทขนส่งสินค้าจะซื้อโทรศัพท์มือถือให้พนักงานขับรถอยู่แล้ว และปัจจุบันราคาโทรศัพท์มือถือกับพีดีเอโฟนไม่ได้ต่างกันมากนัก ถ้าบริษัทเปลี่ยนมาใช้พีดีเอโฟนที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ชนิดนี้ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และสามารถรักษาความปลอดภัยให้สินค้าในระหว่างการขนส่งได้มากขึ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

1 comment: