Thursday, January 25, 2007

เครื่องสูบน้ำพลังงานลูกผสม

เทคโนประดิษฐ์ : เครื่องสูบน้ำพลังงานลูกผสม

เดนมาร์กร่วมกับผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไทย ประเดิม 4 จังหวัดในภาคเหนือ กลางและอีสาน สาธิตระบบสูบน้ำลูกผสมใช้ได้ทั้งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานปกติ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชนบทห่างไกล
บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสูบน้ำจากเดนมาร์ก จับมือกับบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ของไทย จัดตั้งศูนย์สาธิตระบบสูบน้ำใต้ดินด้วยพลังงานหมุนเวียน โดยใช้เครื่องสูบน้ำรุ่นใหม่ของเดนมาร์ก ซึ่งรองรับพลังงานได้หลายรูปแบบทั้งเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลมและแหล่งพลังงานอื่นๆ
นายไมเคิล สเติร์นเบิร์ก เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์สาธิตดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันธมิตรความร่วมมือทางธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างไทย-เดนมาร์ก ที่ถือเป็นนโยบายของกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์ก เพื่อสร้างความตื่นตัวและนำพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆ
"ที่ผ่านมา ทางเดนมาร์กสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมไปในมาเลเซีย จีน และกำลังดำเนินการในไทย ด้วยงบประมาณ 33 ล้านบาทในระยะเวลา 2 ปี ในช่วงแรก จะจัดตั้ง 4 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และร้อยเอ็ด รวมถึงรถยนต์สาธิตระบบการสูบน้ำแบบเคลื่อนที่อีก 3 คัน เพื่อสัญจรเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ" เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย กล่าว
ด้านผู้บริหารจากโซลาร์ตรอน ระบุว่า รัฐบาลเดนมาร์กกำหนดเงื่อนไขให้ศูนย์สาธิตฯ เข้าไปช่วยเหลือเฉพาะหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือมีไฟฟ้าใช้ในปริมาณจำกัด ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยจะเชิญทางองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์สาธิตฯ เพื่อศึกษา เรียนรู้วิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: