Tuesday, January 30, 2007

ปัญหา “โลกร้อน”

กูรูด้านอากาศประชุมใหญ่เตรียมรายงานปัญหา “โลกร้อน”30 January 2007

เอพี/เอเอฟพี - นักวิทยาศาสตร์และบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศของโลกระดับหัวกะทิกว่า 500 คนกำลังเดินเครื่องประชุมกันยาว 4 วันที่กรุงปารีส เพื่ออนุมัติรายงานฉบับทันสมัยล่าสุด ว่าด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งยืนยันว่า โลกกำลังมีอุณหภูมิสูงขึ้น และจะนำเผยแพร่สู่สาธารณชน หวังสร้างความตระหนัก

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือ "ไอพีซีซี" (UN Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) กำลังเตรียมการนำรายงานฉบับใหญ่ออกเผยแพร่ในวันที่ 2 ก.พ. โดยจัดประชุมใหญ่ระดมนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศกว่า 500 คนตรวจสอบรายงานฉบับนี้ชนิดคำต่อคำ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ.

รายงานฉบับที่กำลังแก้ไขอยู่นี้นับเป็นรายงานฉบับแรกตั้งแต่ปี 2544 และนับเป็นฉบับที่ 4 ภายหลังการก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นในปี 2531

การประชุมของคณะกรรมาธิการในครั้งนี้ เพื่อถกถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่สุดในรอบหลายพันปี และจะสร้างความตระหนักให้เกิดการกระทำเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ผลงานของไอพีซีซี ได้รับความนับถืออย่างยิ่งในเรื่องความเป็นกลางและความสุขุมรอบคอบ รวมทั้งสามารถส่งอิทธิพลใหญ่โตทั้งต่อนโยบายของภาครัฐบาล, ยุทธศาสตร์ของภาคบรรษัทเอกชน และกระทั่งการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล

ในรายงานปี 2544 ไอพีซีซี ประกาศว่า มลพิษคาร์บอนอันเกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศพุ่งถึงระดับสูงสุดในรอบ 420,000 ปี

โดยที่คาร์บอนไดออกไซด์ ก็คือ “ก๊าซเรือนกระจก” ตัวสำคัญที่สุดในบรรดาก๊าซแบบนี้ 5-6 ชนิด ซึ่งแผ่ซ่านอยู่ในบรรยากาศ และคอยดักกักความร้อนของแสงอาทิตย์เอาไว้ตรงผิวโลก แทนที่จะปล่อยให้รังสีของดาวอาทิตย์ได้สะท้อนกลับออกไปในอวกาศ

รายงานปี 2544 ของไอพีซีซี ระบุว่า ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิของผิวโลกเพิ่มขึ้นราว 0.1 องศาเซลเซียสทุกๆ 10 ปี โดยปัจจัยซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้นนี้ส่วนมากที่สุดเป็นฝีมือของมนุษย์

นอกจากนั้น รายงานยังพยากรณ์ว่า ภายในปี พ.ศ.2643 อุณหภูมิบรรยากาศของโลกจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.4-5.8 องศาเซลเซียส และระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้น 0.09-0.88 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากน้อยเพียงใด

เป็นที่คาดหมายกันว่า จากการตรวจสอบวินิจฉัยผลการศึกษาวิจัยในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมากมายเป็นภูเขาเลากา ไอพีซีซีน่าจะสามารถปรับตัวเลขประมาณการเหล่านี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีก

หนังสือพิมพ์ ดิ อินดิเพนเดนต์ ของอังกฤษ รายงานในฉบับวานนี้ ว่า จากร่างรายงานซึ่งตนได้เห็นมานั้น ไอพีซีซี จะทำนายว่า ในศตวรรษนี้อุณหภูมิมีโอกาสอย่างมากที่จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 2.0-4.5 องศาเซลเซียส แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า มันอาจทะยานถึง 6.0 องศาเซลเซียสหรือกว่านั้น

นอกจากนั้น เป็นที่คาดกันด้วยว่า ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยังจะระบุถึงหลักฐานใหม่ ซึ่งชี้ชัดว่า ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศกำลังเกิดขึ้นแล้ว และทำท่าจะเร่งตัวขึ้นอีกด้วย

ที่มา: http://www.manager.co.th
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000011614

No comments: