Friday, January 12, 2007

ค่ายเยาวชนสมองแก้วรุ่น20


ค่ายเยาวชนสมองแก้วรุ่น20 ต่อยอดจินตนาการไอทีในเด็ก

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน ศกนี้ ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 10-13 ปี จำนวน 200 คน เข้าค่ายฝึกฝนทักษะที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันเพื่อ พัฒนาหุ่นยนต์ “เต่าน้อยค้นหาบีบเปอร์” ซึ่งนอกจากการพัฒนาด้านเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์แล้ว เยาวชนจะได้รับความสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ค่ายเยาวชนสมองแก้วรุ่นที่ 20 เป็นค่ายที่เน้นให้เยาวชนมีจินตนาการโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือนำทาง ทำให้เยาวชนมีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้ และเข้าใจเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ"

นายเจฟฟรี ดี ไนการ์ด รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ซีเกทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนผ่านโครงการเพื่อสังคมมากมาย หนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนสมองแก้วเกษตรศาสตร์-ซีเกทอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 นี้ด้วย”

กิจกรรมที่น่าสนใจที่จะจัดขึ้นในค่ายนี้ประกอบด้วยเต่าน้อยสมองแก้ว ซึ่งเป็นหุ่นยนต์รูปเต่าที่จะควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro controller) เพื่อให้เดินและเคลื่อนไหวตามโปรแกรม โปรแกรมเต่าเป็นการปลูกฝังแนวคิด การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สั่งการทำงานของหุ่นยนต์เต่า ตรวจจับอุปกรณ์ตรวจสอบต่าง ๆ ได้ทดสอบและเรียนรู้ โดยเป็นการทดสอบความพร้อมของเยาวชน โดยให้เรียนรู้จากคำสั่งง่าย ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในการสร้างคำสั่งที่ซับซ้อนได้ในอนาคต

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสำหรับพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมของเยาวชน โดยจะเปิดโอกาสให้เยาวชนสร้างอุปกรณ์ทำงานอย่างง่าย เช่น เครื่องตอกไข่ แต่เพิ่มความท้าทาย โดยให้สร้างอุปกรณ์นั้นให้มีขั้นตอนการทำงานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีมของเยาวชน คือ "พลังแห่งจินตนาการ : โดมิโน" ซึ่งเยาวชนจะใช้ความละเอียดอ่อนประกอบชิ้นส่วนโดมิโนและลูกบาศก์ตาม จินตนาการสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลงานที่ตื่นเต้นเร้าใจ

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 20 สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2550 เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ku.ac.th หรือติดต่อ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1403 โทรสาร 0-2579-6245

ที่มา: http://www.manager.co.th
Link: http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9500000003982

No comments: