Friday, January 5, 2007

ค่ายวิทย์นอกห้องเรียน


SCG Sci-Camp ค่ายวิทย์นอกห้องเรียน

เด็ก ๆ หลายคนอาจรีบปฏิเสธ เมื่อถูกชวนไปเข้าค่ายวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์ เพราะแค่ฟังชื่อก็นึกภาพได้เลยว่า มันคงจะไม่สนุกแน่ ๆ

แต่สำหรับค่าย SCG Sci-Camp ค่ายวิทยาศาสตร์วิชาการของเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG กลับมีบรรยากาศตรงกันข้าม เพราะใบหน้าที่เบิกบานและเสียงพูดคุยขณะร่วมกันทำกิจกรรม “ชำแหละปลาหมึก” หนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของค่ายที่ให้ศึกษาระบบสืบพันธุ์ ระบบย่อยอาหาร และระบบหายใจของสัตว์น้ำ บ่งบอกถึงความสนุกสนานและกระหายที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กับวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา

SCG Sci-Camp เป็นค่ายวิทยาศาสตร์วิชาการ 7 คืน 8 วัน ที่เครือซิเมนต์ไทย ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 โดยคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว

ค่ายวิทยาศาสตร์วิชาการแห่งนี้จะฝึกให้ น้อง ๆ รู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนามุมมองความคิด และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปขยายผล

สำหรับปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ คัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 ที่สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมมาเพียง 100 คน จากที่ยื่นใบสมัครมากว่า 1,000 คน

น.ส.ปวีณา พัฒนศิริ หรือน้องปูน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม หนึ่งในชาวค่ายวิทยาศาสตร์วิชา การ บอกว่า มาค่ายนี้สนุกมาก เพราะให้เรียนรู้เอง ทำเอง จึงสนุก เพราะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะทำให้เราเรียน วิทยาศาสตร์สนุกขึ้นและเรียนรู้ได้ดีกว่า เนื้อหาก็ไม่ยากเกินไป แต่ต้องกระตือรือร้นตลอดเวลา ไม่ค่อยมีเวลาให้อ่านหนังสือ แต่จะมีการทดสอบเป็นระยะทำให้ไม่เครียด

น้องปูนบอกว่า ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มาก โดยเฉพาะวิชาชีววิทยา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบ ๆ ตัว สนุกกว่าฟิสิกส์ที่เป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม การได้มาร่วมกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศและเรียนรู้ Anatomy ของสัตว์ทะเลที่ค่าย นี้ จึงถูกใจมาก ๆ ไม่น่าแปลกใจที่น้องปูนจะชอบเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะพี่สาวของเธอก็เรียนวิทยาศาสตร์เก่งจนได้ทุน พ.ส.ว.ท.หรือโครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนถึงระดับปริญญาเอก

เธอจึงตั้งมั่นไว้แล้วว่า จะเดินตามรอยเท้าของพี่สาว สอบชิงทุนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย จะได้ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาอย่างเต็มที่ในอนาคต

นางมัทนา เหลืองนาคทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ SCG Sci-Camp เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนชั้น ม.3 ซึ่งอยู่ในวัยที่ต้องตัดสินใจเลือกแผนการเรียน SCG จึงอยากมีส่วนผลักดันให้เยาวชนเลือกเรียนต่อสายวิทยาศาสตร์ เพราะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะเป็นพื้นฐานที่ดีนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

ที่มา: http://www.dailynews.co.th
Link: http://www.dailynews.co.th/dailynews/pages/front_th/popup_news/Default.aspx?Newsid=112943&NewsType=1&Template=1

No comments: