Friday, January 26, 2007

ซอฟต์แวร์เพื่อคนพิการ

เนคเทคขนผลงานโชว์มหกรรมเทคโนโลยีรวบรวมซอฟต์แวร์เพื่อคนพิการเข้าถึงไอที

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ดึงคนรุ่นใหม่แข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสังคม จับมือสมาคมคนตาบอดตั้งโจทย์ใหม่พัฒนาซอฟต์แวร์ตรงใจผู้ใช้
ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า เนคเทคกำหนดจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดยรวมเอาการประกวดเทคโนโลยีไอทีย่อยๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ภายในศูนย์มารวมกันไว้ในงานเดียว

“งานประกวดเทคโนโลยีไอทีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเขียนซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีไอซีทีเพื่อสังคม จะเห็นได้ว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านไอที มักมีอายุน้อยลง หรือไม่เกิน 30 ปี“ ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าว

มหกรรมการประกวดที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการเฟ้นหาผลงานที่น่าสนใจจากกลุ่มนักนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ ตลอด 1 ปี โดยมีผลงานที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ จำนวน 281 ผลงาน

ที่ผ่านมา เนคเทคได้พัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้พิการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น และในงานครั้งนี้ได้นำเอาผลงานการพัฒนาโปรแกรมสำหรับผู้พิการมาจัดแสดงด้วย ขณะเดียวกัน สมาคมคนตาบอดแห่งชาติได้ให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยเนคเทคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้พิการมากขึ้น

ดร.กว้าน สีตะธนี ประธานจัดงาน กล่าวว่า คนตาบอดมีความสามารถในการใช้งานแป้นพิมพ์และเมาส์ ตลอดจนมีความจำที่ยอดเยี่ยม ความต้องการที่แท้จริงของผู้พิการคือโปรแกรมที่เข้ามาช่วยในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยสมาคมคนตาบอดพร้อมที่จะสนับสนุนในการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว

การจัดงานประกวดเทคโนโลยีไอทีได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นความสนใจของเยาวชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตลอดจนมีผลงานบางชิ้นที่ได้รับการต่อยอดจากภาคเอกชน และการผันตัวเองของเจ้าของผลงานในการตั้งบริษัทใหม่

นอกจากนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากมหกรรมดังกล่าวในปีที่ผ่านมาหลายชิ้น ได้รับรางวัลในระดับโลก อาทิ รางวัลด้านไอซีที ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากรายการเอเชีย แปซิฟิก อะวอร์ด 2006 รางวัลชนะเลิศจากโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนานาชาติของอินเทล

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: