Monday, January 22, 2007

ชวนเยาวชนอบรมภาษาคอมพ์

ซิป้าควงวิศวะมอ.ชวนเยาวชนอบรมภาษาคอมพ์

สำนักงานซิป้าร่วมกับวิศวะมอ. เปิดหลักสูตรติวเข้มนักศึกษา มุ่งสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาวา เผยผู้ที่ผ่านการอบรมจะถูกส่งไปสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรจาก "ซันไมโครซิสเต็ม" ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาษาจาวาโดยตรง
นายสันติชัย ช่วยวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า ภาควิชาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า จัดอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาจาวา ในวันที่ 27 มกราคม-18 กุมภาพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และก้าวสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาวา
จาวาเป็นเทคโนโลยีทางด้านภาษาเขียนโปรแกรมแบบเปิด สำหรับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เหมาะใช้เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในองค์กร ตั้งแต่งานขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ่ ทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร จึงทำให้การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา เป็นที่ต้องการขององค์กรทุกระดับ ตั้งแต่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอุตสาหกรรมจนถึงภาคบริษัทเอกชน
“ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และซิป้า ร่วมมือกันสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการ ด้านความสามารถของนักศึกษาอยู่เสมอ โดยทางซิป้ามอบทุนอบรมโครงการต่างๆ ให้กับทางภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาทางภาคใต้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้มากขึ้น” นายสันติชัย กล่าว
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาแล้ว ภาควิชาจะทดสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการอบรม เพื่อคัดเลือกให้ทุนส่งไปสอบ สำหรับรับใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองมาตรฐานจากบริษัท ซันไมโครซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาจาวาโดยตรง
ทั้งนี้ ใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาในระดับมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการแรงงานด้านนี้ของตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายหลังการอบรมจะมีนักศึกษาสอบผ่าน จนถึงได้รับใบประกาศนียบัตรอย่างน้อย 80% ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: