Wednesday, January 10, 2007

ชมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”

น.ร แห่เข้าชมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” กันอย่างคับคั้ง
10 January 2007

วันที่สองของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2550 กับ “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และและหน่วยงานข้างเคียง มีน้องๆ จากโรงเรียนในสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้สนใจสามารถมาร่วมงานได้ถึงวันที่ 13 ม.ค นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และหน่วยงานข้างเคียงละแวก ซ.โยธี และถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี องค์การเภสัชกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับผู้สนใจ สามารถมาร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าว โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดเตรียมรถโดยสารพลังงานทางเลือกรับส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงพื้นที่การจัดงาน หรืออาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 1829 -1830 หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 1313โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดเตรียมรถโดยสารพลังงานทางเลือกรับส่งระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงพื้นที่การจัดงาน หรืออาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 1829 -1830 หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 1313

โดย: Axis Graphic Limited

No comments: