Wednesday, January 24, 2007

เตือนทั่วโลกรับมือปัญหาน้ำ

เตือนทั่วโลกรับมือปัญหาน้ำหวั่นอนาคตอาจไม่มีแม่น้ำให้สูบใช้

นิวยอร์ก-เตือนทั่วโลกเร่งหามาตรการแก้ปัญหาน้ำเพราะในอนาคตจะไม่มีแม่น้ำมาให้สูบน้ำใช้อีกแล้ว
นายเจฟฟรีย์ แซคส์ ผู้อำนวยการโครงการสหัสวรรษแห่งสหประชาชาติ กล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดการพัฒนาแบบยั่งยืนปี 2550 ที่กรุงนิวเดลี อินเดีย เมื่อวันอังคาร (23 ม.ค.) ว่าโลกกำลังจะขาดแคลนน้ำ รวมถึงจะไม่มีแม่น้ำมาให้สูบน้ำขึ้นมาใช้มากกว่านี้อีกแล้ว โดยเฉพาะในจีนและอินเดียที่กำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนัก เนื่องจากไม่สามารถใช้วิธีการแบบเดิมๆ ในการจัดการเรื่องน้ำได้อีกแล้ว จึงจำเป็นอย่างมากที่ทุกประเทศจะต้องจัดเตรียมมาตรการพื้นฐานมารับมือปัญหานี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตอาหารในอนาคต
อย่างไรก็ตาม จีน และอินเดียจะยังสามารถใช้วิธีการจัดการกับน้ำแบบไม่ยั่งยืนนำน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนถึงปี 2593 ที่จะมีจำนวนถึง 9,000 ล้านคนอยู่ได้ แต่วิธีการนี้มีอายุการใช้งานไม่นานนัก และนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติการเกษตรในทวีปเอเชีย พื้นที่ที่เข้ามาอยู่ภายใต้การชลประทานมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่ในหลายพื้นที่กลับต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการใช้น้ำ ซึ่งขณะนี้น้ำในแม่น้ำฮวงโหของจีนและแม่น้ำคงคาของอินเดียไม่ไหลระบายออกสู่ที่ใดเนื่องจากมีตะกอนไหลไปทับถมอุดตันทางน้ำเป็นจำนวนมาก
นายแซคส์ ยังกล่าวอีกว่า การเติบโตของประชากรในเอเชียที่มีสัดส่วนมากกว่าธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลกในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้น ด้านนักวิชาการเตือนว่าโลกยังไม่มีการตระหนักถึงสถานการณ์นี้ ทั้งที่ควรเร่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำเช่นเดียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: