Monday, January 8, 2007

ดึงนักจัดเรียงอะตอม


ดึงนักจัดเรียงอะตอม “ไอบีเอ็ม” ร่วมประชุม “นาโนเทค” ในไทย 17-19 ม.ค.

นาโนเทคจับมือองค์กรนาโนเทคระดับโลกจัดการประชุมนานาชาติ “นาโนเทคโนโลยี” ในเมืองไทย ดึงนักจัดเรียงอะตอมคนแรกเป็นอักษร “ไอบีเอ็ม” ร่วมบรรยายพิเศษ คาดการประชุมช่วยวงการนาโนเทคโนโลยีไทยดีขึ้นและเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้ร่วมมือทำงานกับนักวิจัยต่างชาติ

ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.นี้ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับสภานาโนเทคโนโลยีแห่งสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical and Electronics Engineers/Nano Technology Council: IEEE-NTC) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยี IEEE-NEMS 2007 ครั้งที่ 2 (The 2nd IEEE Nano/Micro Engineered and Molecular Systems 2007) ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในปี 2550 นี้

ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ รองผู้อำนวยการนาโนเทค กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกมาร่วมบรรยายพิเศษด้วย อาทิ ดร.ดอน ไอเกอร์ (Dr.Don Eigler) จากศูนย์วิจัยไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นคนแรกที่จัดเรียงอะตอมเป็นอักษรคำว่า “ไอบีเอ็ม” รวมทั้งอักษรย่อพระปรมาภิไธย “ภปร” และ ดร.เมย์ยา เมยาพัน (Dr.Meyya Meyyapan) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐฯ หรือนาซา ที่จะมาคุยเรื่องการใช้ประโยชน์ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon Nanotube) เป็นต้น นับว่าการประชุมนี้เป็นงานที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกจะมาพบกัน

ด้าน ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค กล่าวว่าการประชุม IEEE-NEMS จะช่วยให้แผนพัฒนานาโนเทคโนโลยีของไทยในระยะ 5 ปีนี้ดีขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีมาร่วมประชุมกว่า 300 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลก มีบทความวิชาการเสนอ 400 เรื่อง เป็นผลงานนักวิจัยไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุม 43 ผลงาน ทั้งนี้คาดหวังจะทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศ

“การประชุมครั้งแรกนั้นจัดขึ้นที่ประเทศจีนเพื่อแสดงศักยภาพด้านนาโนเทคโนโลยีของคนเอเชีย” ศ.ดร.วิวัฒน์ กล่าวพร้อมทั้งยกอย่างผลงานที่โดดเด่นของนักวิจัยไทยที่จะนำเสนอในที่ประชุม อาทิ ยารักษาผิวหน้าจากการสกัดจากรำข้าวใส่ในนาโนแคปซูลเพื่อให้แทรกซึมลงผิวหนังได้ดี หรือเซลล์เชื้อเพลิง SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) ซึ่งเป็นเซลล์เชื้อเพลิงยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพและทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ โดยเป็นความร่วมมือกับนักวิจัยญี่ปุ่น เป็นต้น

อีกทั้งในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ศ.ดร.วิวัฒน์ เผยว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีรวม 10 คนจากทั่วโลก เช่น สหรัฐ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน มาร่วมประชุมที่เมืองไทย โดยนักวิชาการเหล่านั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนาโนเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ซึ่งจะมาช่วยกำหนดนโยบายของนาโนเทคที่จะเชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศด้วย โดยคณะกรรมการเหล่านั้นมีวาระ 2 ปี

ในส่วนของ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาโนเทคโนโลยีจากทั่วโลกมารวมกันที่เมืองไทย โดยก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีการจัดประชุมนาโนเทคโนโลยีในระดับเอเชีย

ที่มา: http://www.manager.co.th
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000001933

No comments: