Friday, January 26, 2007

รถเข็นไฟฟ้าสั่งงานด้วยเสียง

สุรนารีโชว์รถเข็นไฟฟ้าสั่งงานด้วยเสียง

สุรนารีประดิษฐ์รถเข็นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อคนพิการที่รับคำสั่งด้วยเสียงพูด ให้เดินหน้าถอยหลัง เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ดั่งใจ แทนวิธีกดปุ่ม หรือบังคับคันโยก ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น

สุดแดน แซ่หลิน นักศึกษาปีที่ 3 จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า ร่วมกับทีมนักศึกษาปรับปรุงรถเข็นคนพิการจากแบบธรรมดามาเป็นรถไฟฟ้าที่บังคับทิศทางและการเคลื่อนที่ด้วยเสียง เพื่อช่วยให้คนชรา และคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นกว่ารถเข็นแบบทั่วไปที่มีข้อจำกัด

รถเข็นคันต้นแบบนี้ได้ติดตั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนโซ่ที่ต่อกับเฟืองล้อ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ขณะเดียวกันได้นำโปรแกรมจดจำเสียง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักศึกษารุ่นก่อนได้พัฒนามาใช้ต่อเชื่อมกับแผงวงจรไอซีสำหรับบันทึกเสียงผู้ใช้ ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเก็บเสียงได้มากกว่า 20 เสียง หรือหมายความว่ารถเข็น 1 คันสามารถมีเจ้าของได้หลายคน

"ในการบันทึกเสียงต้องบันทึกในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเงียบ ข้อมูลเสียงที่อยู่ในแผงวงจรไอซีจะส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ใช้ควบคุมแผงควบคุมอิเล็กทรอนิสก์สำหรับสั่งให้รถเข็นเคลื่อนที่ตามคำสั่งเสียง

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: