Monday, January 8, 2007

งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์”

กระทรวงวิทย์ฯ ชวนน้องเที่ยวงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กปี 50

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญน้องๆ หนูๆ เที่ยวงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2550 และได้ร่วมจับมือกับ 4 พันธมิตรเพื่อนบ้านโชว์ 43 สถานี กว่า 100 กิจกรรม อาทิ เกมวิทยาศาสตร์ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ประดิษฐ์ของเล่น วิธีการผลิตยา หินแร่สำคัญของไทย และนานสารพัดงานวิจัยวิทยาศาสตร์
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และห้างร้านเอกชนต่างๆ ก็คงเตรียมจัดงานมอบสาระและความบันเทิงแก่น้องๆ เยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550 เช่นเดียวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดให้มีงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” เพื่อต้อนรับวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ม.ค.โดยใช้พื้นที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 2550 และหน่วยงานที่ร่วมจัดงานอีก 4 หน่วย คือ กรมทรัพยากรธรณี องค์การเภสัชกรรม กรมส่งเสริมอุตสากรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในละแวกซอยโยธี ถนนพระราม 6 ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ โดยเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยซุ้มนิทรรศการ 43 สถานี รวมกว่า 100 กิจกรรม ได้แก่ สถานีเกมวิทยาศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจำลองการโคลนนิงแกะดอลลี่ การฉายภาพยนตร์สารคดี การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ การชมภาพถ่ายดาวเทียมงานราชพฤกษ์ 2549 การสาธิตการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรม การแจกตัวอย่างหินแร่ของกรมธรณีวิทยา การศึกษาเส้นทางธรรมชาติและโพรงนกเงือก สวนสุขภาพการกีฬา และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะฝ่ายจัดงานได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ให้มาช่วยดูแลรักษาความสงบภายในงานแล้ว ซึ่งพื้นที่การจัดงานส่วนใหญ่จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการในตัวอาคารที่มีรั้วรอบขอบชิด มีการนำถังขยะโปร่งใสและถุงพลาสติกใสมาใช้ทดแทนถังขยะทึบแสง

รวมทั้งได้มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามจุดสำคัญต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานโดยเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ซึ่งทำให้มั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยได้ อีกทั้งยังได้ประสานไปยังโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลรามาธิบดี มาให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้มาร่วมงานด้วย
โดยผู้สนใจร่วมงานสำรองการเข้าชมเป็นหมู่คณะสำหรับโรงเรียนได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 02-577-9999 หรือสอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313 ได้ตามวันและเวลาราชการ

ผู้จัดทำ: Axis Graphic Limited
ที่มาข้อมูล: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, http://www.manager.co.th
Links: http://www.most.go.th/scienceavenue/

2 comments:

Nop said...

ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานโดยเป็นเทคโนโลยีพิเศษที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

emmosea said...

ขอขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจนี้
Plastics Thailand