Tuesday, January 9, 2007

ก.วิทย์จัดวันเด็กยิ่งใหญ่


ก.วิทย์จัดวันเด็กยิ่งใหญ่ จัดมาตรการเข้มความปลอดภัย

กระทรวงวิทย์จับมือ 4 พันธมิตรเปิด ”ถนนสายวิทยาศาสตร์” จัดกิจกรรม 43 สถานีความรู้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ทั้งยังติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วงาน พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด สร้างความเชื่อมั่นเต็มร้อยให้ผู้เข้าชมงาน
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตร 4 กระทรวง 16 หน่วยงาน เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี องค์การเภสัชกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในชื่อถนนสายวิทยาศาสตร์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคมนี้

กิจกรรมแบ่งเป็น 43 สถานีฐานความรู้ เช่น สถานีโลกแห่งการค้นพบ สถานีเวทีแข่งขันฉลาดสุดๆ สถานีละครวิทยาศาสตร์ สถานีห้องทดลองวิทยาศาสตร์และสถานีดาราศาสตร์ เป็นต้น เป็นการเปิดแหล่งเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง โดยนำอุปกรณ์เครื่องมือจากห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งการจำลองสถานการณ์จริงให้สัมผัส เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน

“กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม ครอบคลุมทั้งเด็ก ผู้ปกครองและผู้ประกอบการ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและองค์การเภสัชกรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น สาธิตวิธีผลิตยาทั้งชนิดเม็ด น้ำและแบบฉีดพ่น สาธิตวิธีตรวจคุณภาพของสินค้า ที่ผู้ประกอบการนำผลตรวจไปรับใบรับรองคุณภาพ เป็นต้น” รมว.วิทย์ฯ กล่าว

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กิจกรรมสถานีฐานความรู้จะจัดขึ้นบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด้านความปลอดภัยนั้น ในบริเวณจัดงานได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ เพราะถือว่าเด็กคืออนาคตที่สำคัญของชาติ ส่วนการเดินทางก็ได้เตรียมรถรับส่ง จากรถไฟฟ้าสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาบริเวณงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยวชมงานให้ได้มากที่สุด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่โทร.0-2577-9999 ต่อ 1829 และ 1830 สายด่วนเบอร์ 1313

ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมว่า มหาวิทยาลัยดูแลสถานีเส้นทางธรรมชาติและโพรงนกเงือก จะใช้สวนต้นสักเป็นโซนให้เด็กๆ ได้เดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 100 เมตร พร้อมทั้งทำโพรงหรือรังนกเงือกจำลองให้ทัศนศึกษาเป็นระยะๆ นอกจากกิจกรรมเดินป่าแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยจักรวาล สนุกกับเคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา โดยจะวางกล้องจุลทรรศน์ให้ส่องดูเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กอีกด้วย

ที่มา: http://www.komchadluek.net/
Link: http://www.most.go.th/scienceavenue/

No comments: