Wednesday, June 27, 2007

‘เตาก๊าซหุงต้มอนุรักษ์พลังงาน’


เมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานที่ได้รางวัลที่ 1 ในการประกวดนวัตกรรมหัวข้อที่ 7 คือ “นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน”ของโครงการ “เดลินิวส์-SCG ประกวดเจ้าความคิด” ไปเรียบร้อยแล้ว

มาในสัปดาห์นี้ จะเป็นรายละเอียดของโครงงานที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดหัวข้อเดียวกัน ซึ่งก็คือโครงงานที่ชื่อ “เตาก๊าซหุงต้มอนุรักษ์พลังงาน” ผลงานของ น.ส.กานต์นลิน กาญจนชูโต และนายพีรวัชร จิณ แพทย์ สองนักเรียนจากโรงเรียน วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี

สำหรับที่มาของโครงงานชิ้นนี้นั้น น้อง ๆ ทั้งสอง บอกว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า ฯลฯ จนทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี จึงจำเป็นที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานลง

ทั้งนี้ตามปกติแล้วทุกครัวเรือนมีความจำเป็นต้องใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานจากก๊าซหุงต้ม ซึ่งปัจจุบันเตาก๊าซที่ใช้หุงต้มในบ้านเรือนได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว แต่ยังมีเตาก๊าซอีกประเภทที่นิยมใช้ตามร้านอาหาร คือ “เตาก๊าซหัวเขียว” ซึ่งสามารถปรับความแรงของเปลวไฟได้สูงมาก ตามความต้องการประกอบอาหารแต่ละชนิด แต่ประสิทธิภาพจะต่ำกว่าเตาก๊าซที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไป จึงได้เกิดแนวคิดหาวิธีที่จะทำให้เตาก๊าซหุงต้มหัวเขียวลดการสูญเสียพลังงานลงเมื่อเกิดการใช้งาน และนำพลังงานที่สูญเสียนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานในขณะที่ราคาก๊าซหุงต้มมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต

หลังจากเกิดแนวคิดดังกล่าวจึงได้ทำการออกแบบและประดิษฐ์เตาก๊าซหุงต้มขึ้น โดยนำเตาก๊าซหัวเขียวมาพัฒนาและลดข้อเสียและจุดบกพร่องต่าง ๆ ลง เช่นการที่เตามีลักษณะโปร่งเมื่อมีลมพัดผ่านจะทำให้เปลวไฟโฉบไปมา ทำให้สูญเสียพลังงานบางส่วนไป โดยปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้เตาในพื้นที่โล่งแจ้งที่มีลดพัดผ่านได้ โดยการออกแบบเตาก๊าซหัวเขียวให้มีส่วนบังลม ลดช่องว่างระหว่างภาชนะกับเตา ทำให้ภาชนะหุงต้มได้รับความร้อนมากขึ้นและสม่ำเสมอ จึงร้อนเร็วกว่าเตาก๊าซแบบเดิม

นอกจากนี้ยังได้ออกแบบส่วนที่เป็นบังลมให้เป็นท่อเพื่อให้สามารถนำความร้อนจากเตาที่แผ่ออกด้านข้างไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยใช้หลักการหมุนเวียนน้ำร้อนเหมือนกับระบบหม้อน้ำของรถยนต์ ซึ่งเมื่อได้ทดลองใช้งานเตาก๊าซที่ออกแบบมาแล้ว ก็พบว่ามีประสิทธิภาพดีความร้อนที่ต่อออกมายังหม้อด้านข้างทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส เป็นการใช้พลังงานที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น ด้วยการเปิดเตาก๊าซเพียงเตาเดียวแต่ใช้ประโยชน์ได้ถึงสองทาง

สำหรับการใช้งานเตาก๊าซที่ได้ออกแบบมานั้น ก็เหมือนกับการใช้งานเตาก๊าซหัวเขียวทั่วไป และเพิ่มขั้นตอน ด้วยการนำน้ำสะอาดมาเพิ่มใส่ภาชนะส่วนที่ต่อออกมาจากข้างเตา ซึ่งน้ำจะไหลผ่านท่อไปยังภาชนะรอบเตา เมื่อเราติดไฟเตาก๊าซหัวเขียวเพื่อใช้งานตามปกติ ความร้อนของเปลวไฟที่แผ่ออกด้านข้าง จะทำให้น้ำร้อนขึ้นและถ่ายเทไปยังภาชนะด้านข้างที่ต่อท่อไว้ ซึ่งสามารถใช้อุ่นหรือตุ๋นอาหารได้ โดยนำภาชนะที่จะอุ่นหรือตุ๋นมาวางครอบไว้

ทั้งหมดคือรายละเอียดผลงานของ 2 เยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนวิสุทธรังษี ที่ต้องการใช้พลังงานจากเตาก๊าซหัวเขียวให้ได้ประโยชน์สูงสุด สำหรับน้อง ๆ เยาวชนคนอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งโครงงานนวัตกรรมเข้าประกวดกันนั้น ตอนนี้ทางโครงการฯ กำลังเปิดรับโครงงานในการประกวด “รางวัลแห่งปี” อยู่

โดยการประกวด “รางวัลแห่งปี” ถือเป็นการประกวดรางวัลใหญ่และรางวัลสุดท้ายของโครงการแล้ว ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดหัวข้อในการประกวดแต่อย่างใด เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนคิดและทำโครงงานนวัตกรรม เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้เพื่อส่งเข้าประกวด แต่จะมีข้อแตกต่างจากการประกวดนวัตกรรมใน 7 หัวข้อที่ผ่านมานิดหน่อย คือ น้อง ๆ เยาวชน ที่ต้องการส่งโครงงานเข้าประกวด จะต้องทำแบบจำลองหรือโมเดลของผลงานส่งเข้ามาพร้อมกับโครงงานด้วย

ทั้งนี้ น้อง ๆ เยาวชน สามารถส่งโครงงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสื่อสารองค์กร อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น 1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2586-6612 โทรสาร 0-2586-2974 หรืออีเมลที่ vp2650@hotmail.com และ jirawatj@dailynews.co.th.

ที่มา: http://www.dailynews.co.th/
Link: http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx?Newsid=131750&NewsType=1&Template=1

No comments: