Thursday, June 21, 2007

ม.ขอนแก่นคิดอุปกรณ์ประหยัดเบนซิน


วิศวะขอนแก่นร่วมกับผู้ประกอบการท้องถิ่น รับการสนับสนุนจากองค์กรทุนวิจัย คิดค้นอุปกรณ์ช่วยเครื่องยนต์เบนซินประหยัดน้ำมัน 15%

ผศ.พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า อุปกรณ์ประหยัดน้ำมันเบนซิน “ICC.SYSTEM” เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์วิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทโปรอาร์ กรุ๊ป จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมประมาณ 6 แสนบาท ซึ่ง 50% เป็นทุนวิจัยจากภาคเอกชน

อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยเครื่องยนต์เบนซินประหยัดน้ำมัน 10-15% ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งได้จากการทดสอบในรถยนต์ ที่ครอบคลุมเกือบทุกยี่ห้อรวม 10 กว่าคัน รวมทั้งดูสภาพการขับขี่ที่ต่างกัน ซึ่งแบ่งเป็นการขับขี่ในตัวเมืองและการขับขี่ทางไกลข้ามจังหวัด โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อนติดตั้งอุปกรณ์กับหลังติดตั้งอุปกรณ์ในรถยนต์แต่ละยี่ห้อ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

“เราออกแบบการทดสอบ เพื่อดูประสิทธิภาพของอุปกรณ์ว่าช่วยให้เกิดการประหยัดน้ำมันได้เท่าไรในแต่ละรุ่นและแต่ละยี่ห้อ รวมทั้งลดปริมาณไอเสียได้เท่าไร โดยทดสอบที่ 3 ระดับความเร็วคือ 60, 90 และ110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ” นักวิจัย กล่าว

นักวิจัยออกแบบให้อุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ของเครื่องยนต์เบนซินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มปริมาณออกซิเจน ที่เข้าไปในห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ตามความต้องการจริง เพื่อชดเชยปริมาณออกซิเจนที่ขาดหายไป ทำให้อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิงมีค่าใกล้เคียงกันในทุกระดับความเร็วรอบ มีผลให้น้ำมันสิ้นเปลืองน้อย อัตราการเร่งดีและไอเสียที่ปล่อยออกมาน้อย


ไอซีซี.ซิสเต็ม พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอีสานเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันได้รับการติดตั้งใช้งานแล้วในรถยนต์ประมาณ 5 หมื่นคัน ส่วนโปรอาร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น และเมื่อปี 2546 ได้เปิดตัวอุปกรณ์ช่วยเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันยอดจำหน่ายรวมประมาณ 4 แสนตัว ทั้งยังส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย

นายรุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์ ประธานบริษัทโปรอาร์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า นอกจากสิ่งประดิษฐ์ด้านอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันแล้ว ขณะนี้บริษัทกำลังจะก้าวสู่สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และงานช่างกล โดยอยู่ระหว่างวิจัยพัฒนาเครื่องต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมถุงบริจาคโลหิต เครื่องฉีดธาตุเหล็กสำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางและธาลัสซีเมีย และหัวอัดจาระบี ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับงานช่างกล โดยทุกโครงการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/06/21/WW54_5401_news.php?newsid=80194

No comments: