Monday, June 11, 2007

นิสิตเกษตรฯคิดซอฟต์แวร์ภาษาร่วมชิงแชมป์โลก

ไมโครซอฟท์ได้ตัวเยาวชนคนเก่ง ตัวแทนประเทศไทยชิงแชมป์โลกที่เกาหลี เผยเป็นทีมนิสิตจากรั้ว
เกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงานซอฟต์แวร์ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานออกเสียงคำศัพท์ถูกต้อง และเข้าใจคำศัพท์จากภาพประกอบ
นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาชิกในทีม 3 เคซี ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศจากกิจกรรมแข่งขันออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาจัดโดยไมโครซอฟท์ กล่าวว่า ซอฟต์แวร์การศึกษาที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะทางภาษาให้แก่คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กที่ยัง "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้"
ซอฟต์แวร์จะช่วยฝึกทักษะการฟังและออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้อง เช่น Tree (ทรี) Three (ธรี) Tea (ที) ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เสียงอ่านคล้ายกัน รวมทั้งฝึกให้รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ จากการแปลงตัวพิมพ์เป็นรูปภาพ และฝึกทักษะการฟังด้วยการนำข้อความจากสิ่งพิมพ์ หรือที่เขียนขึ้นด้วยลายมือ ซึ่งบันทึกผ่านกล้อง ส่งเข้าซอฟต์แวร์ให้ประมวลผลเป็นเสียงอ่านออกมา เป็นต้น
“ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีสารานุกรมเก็บรวบรวมคำศัพท์ไว้หลายพันคำ แต่หากใช้ในระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์จะค้นหาคำศัพท์ที่ใกล้เคียงมาสะสมไว้ในสารานุกรมเพิ่มขึ้นด้วยตัวเอง ทั้งข้อมูลรูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และความหมายคำ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ใช้ได้มากที่สุด” สมาชิกทีม 3 เคซี กล่าว
น.ส.ปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการประกวดซอฟต์แวร์ที่จัดขึ้น เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับโลก ที่ประเทศเกาหลี ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ขณะเดียวกันยังเป็นเวทีที่กระตุ้นให้เยาวชนสนใจเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถนำผลงานที่สร้างสรรค์ไปพัฒนาวงการศึกษา และวิถีชีวิตของผู้คนนับล้านได้ด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: