Thursday, August 30, 2007

วิจัยนาโนซีรัมหยุดผมร่วงมช.ศึกษาต่อยอดตำรับยาล้านนา

อาจารย์เภสัชศาสตร์ม.เชียงใหม่ วิจัยต่อยอดตำรับสมุนไพรล้านนา เป็นผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาผมร่วง เผยดึงนาโนเทคโนโลยีส่งตัวยาลงลึกใต้ผิว เพิ่มประสิทธิภาพกระตุ้นเส้นผมงอกใหม่และยับยั้งการร่วง คาดราคาจะถูกกว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงในท้องตลาดเท่าตัว
รศ.ดร.จีรเดชมโนสร้อย อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์นาโนซีรัมแก้ปัญหาผมร่วงและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม เป็นผลงานวิจัยที่สกัดสารสำคัญจากสมุนไพรยาในตำรับยาล้านนา เช่น พริก ขิง ข่า ทองพันชั่ง และขมิ้นชัน ที่มีสรรพคุณช่วยให้ผมงอกและชะลอการร่วงของเส้นผม โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วนำไปเก็บกักอยู่ในรูปแบบอนุภาคนาโน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นาโนซีรัมเป็นผลงานในโครงการวิจัย"ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช่วยให้ผมงอกและป้องกันผมร่วงที่ประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทยที่เก็บในอนุภาคนาโน" ดำเนินโครงการเมื่อปี2549 วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผมร่วงให้แก่ทุกเพศทุกวัย ปัญหาดังกล่าวเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผมร่วงที่เป็นกรรมพันธุ์ ความเครียดและโรคของหนังศีรษะ

โครงการวิจัยได้รับทุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยนำร่อง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และต่อยอดงานนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนซีรัมที่สกัดจากสมุนไพรเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วง ที่มีส่วนผสมของสารไมโนซิดิล (Minoxidil) ซึ่งเป็นตัวยาหลักในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ พบว่าผลิตภัณฑ์จากการวิจัยกระตุ้นให้เส้นผมงอกเร็วกว่า ปริมาณเส้นผมหนาแน่นกว่า และเกิดการระคายเคืองน้อยกว่า อีกทั้งสารสกัดที่ได้จากตำรับสมุนไพรไทย ยังราคาถูกกว่าสารไมโนซิดิลนำเข้าถึงหนึ่งเท่าตัว

"ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดลองในอาสาสมัคร ควบคู่กับการจัดทำแผนการตลาด เพราะโครงการวิจัยประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การผลิตเครื่องสำอางแก้ปัญหาผมร่วง ซึ่งสกัดจากสมุนไทยตำรับล้านนา และใช้เทคโนโลยีนาโนเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ กระทั่งวางจำหน่ายได้สำเร็จ ก็จะสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท" รศ.ดร.จีรเดช กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: