Monday, August 6, 2007

ร่าง "แผนหุ่นยนต์แห่งชาติ" หวังอีก 1 ปีได้ "อาซิโม" เมืองไทย


เตรียมยกร่างแผน "ยุทธศาสตร์หุ่นยนต์แห่งชาติ" รับกระแสความตื่นตัวด้านหุ่นยนต์ในประเทศ หลังเด็กไทยเก่งจริง คว้าแชมป์หุ่นยนต์โลก จะนำไปต่อยอดใช้ใน 3 จังหวัดใต้ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มั่นใจอีก 1 เดือน ร่างแผนจะแล้วเสร็จ อีก 1 ปีจากนี้คนไทยจะได้สัมผัสหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ทำเอง ลั่นมี "อาซิโมเมืองไทย" ยืนต้อนรับที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หลังจากทีมเยาวชนไทยจำนวน 2 ทีมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก (World Robocup 2007) ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา มาครองได้จนเป็นข่าวดังเมื่อกลางเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดยในการเข้าพบและรับเลี้ยงอาหารกลางวันของทีมเยาวชน ณ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความสนใจให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ต่อยอดการพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าวมาใช้ในภารกิจรักษาความสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลยินดีจะสนับสนุนงบประมาณให้

ล่าสุด ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเยาวชนไทยมีความสามารถด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ที่โดดเด่นมาก เห็นได้จากการแข่งขันนานาชาติรายการต่างๆ ที่เยาวชนไทยสามารถชนะการแข่งขันมาได้หลายรายการ จนทำให้เกิดกระแสความตื่นตัวด้านหุ่นยนต์ขึ้นในสังคมไทย จากกระแสดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ควรผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิทยาการด้านหุ่นยนต์ขึ้นอย่างเข้มข้นในประเทศ ซึ่งมีความพร้อมทั้งในแง่ความสนใจจากเยาวชน และบุคลากรผู้สอนในมหาวิทยาลัย จึงเหลือเพียงการจัดการให้มีความชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เริ่มจัดทำ "ร่างแผนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์แห่งชาติ" แล้ว โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้รับผิดชอบและจัดสรรงบประมาณบางส่วนให้ มี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผอ.สวทช. เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ และมี ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผอ.สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับผิดชอบในการร่างแผน โดยภายใน 1-2 เดือนต่อจากนี้ร่างแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประกาศใช้ในไม่ช้า เพื่อทำให้วิทยาการด้านหุ่นยนต์ของไทยมีความทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป

เป้าหมายของร่างจะเน้นใน 3 ด้านด้วยกันคือ 1.การพัฒนากำลังคนด้านหุ่นยนต์ในประเทศ ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม 2.การผลักดันให้มีการใช้งานหุ่นยนต์ทำงานจริงในภาคการผลิตและการบริการ รวมไปถึงหุ่นยนต์ทำงานเสี่ยงภัย หุ่นยนต์ช่วยก่อสร้าง หุ่นยนต์กู้ระเบิดในพื้นที่เสี่ยงในภาคใต้เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่รัฐ และเครื่องบินสอดแนมไร้คนบังคับ (ยูเอวี) ซึ่งเวลานี้ประเทศไทยยังต้องนำเข้าหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลช่วยการผลิตจากต่างประเทศอยู่มาก โดยการผลิตและใช้งานกันเองในประเทศยังมีน้อยมาก และ 3.การส่งเสริมให้ประชาชนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้รู้จักและสนใจในวิทยาการด้านการพัฒนาหุ่นยนต์มากขึ้นตามลำดับ

"ผมได้เสนอท่านนายกฯ ไปว่าเด็กไทยเรามีความสามารถไปได้ไกลกว่าการแข่งขันแล้วตั้งความหวังไว้เพียงรางวัลมาก แต่ผมมองการพัฒนาหุ่นยนต์ไปถึงการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการสร้างความสามารถในด้านนี้ให้มีในประเทศ และมีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างหุ่นยนต์อาซิโมของญี่ปุ่นมาทำหน้าที่ต้อนรับ เช่น ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือหุ่นยนต์เตะฟุตบอล เพื่อกระตุ้นความสนใจเยาวชน ซึ่งในส่วนของหุ่นยนต์เตะฟุตบอล เราก็มีการพัฒนาอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ขณะที่หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์อาจต้องใช้เวลาบ้าง แต่ภายใน 1 ปีก็น่าจะสำเร็จ" รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 1 ใน 2 หน่วยงานในสังกัด สวทช.ที่มีส่วนร่วมกับร่างแผนดังกล่าวกับอีกศูนย์หนึ่งคือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เผยว่า ศักยภาพการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์และเครื่องจักรของคนไทยถือว่ามีศักยภาพค่อนข้างมาก และสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยยังไม่เชื่อมั่นหันมาใช้เครื่องจักรกลของคนไทยมากนัก ซึ่งสินค้าที่ส่งออกไปจำนวนมากก็เพียงประทับตราใหม่แล้วส่งขายกลับมายังประเทศไทยเท่านั้น

"ในส่วนของเอ็มเทคมียุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาเครื่องจักรและหุ่นยนต์ใน 3 กลุ่มหลักๆ ด้วยกันคือ ด้านยานยนต์ อาหาร และเครื่องจักรกลช่วยการผลิตเครื่องจักร นอกจากนี้ยังต้องร่วมมือกับเนคเทคเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตด้วย" ผอ.เอ็มเทค ทิ้งท้าย

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000091803

1 comment:

Anonymous said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品,A片,A片

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇


情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,臺灣情色網,色情,情色電影,色情遊戲,嘟嘟情人色網,麗的色遊戲,情色論壇,色情網站,一葉情貼圖片區,做愛,性愛,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,美女交友,做愛影片

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖