Wednesday, August 22, 2007

จมูกเทียมวิเคราะห์อาหาร สจล.คิดค้นใช้งานแทนจมูกคน

นักวิจัยจากรั้วเทคโนลาดกระบังออกแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ดมกลิ่นวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ระบุแม่นยำและเที่ยงตรงกว่าจมูกมนุษย์ ตรวจสอบได้ทั้งอาหารสดและอาหารแห้ง เพิ่มความปลอดภัยในการบริโภค

ดร.นวภัทราหนูนาค ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับทีมงานพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเป็นอุปกรณ์เลียนแบบการรับรู้กลิ่นของจมูกมนุษย์ โดยแบ่งรูปแบบการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนรับกลิ่น และส่วนประมวลผล เพื่อประโยชน์ด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหารว่าได้ตามมาตรฐานหลังการผลิตหรือไม่

จมูกอิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์คุณภาพอาหารได้คล้ายเซลล์ประสาทรับกลิ่นในจมูกมนุษย์ โดยมีมอเตอร์พัดลมดูดไอระเหยให้เข้าไปจับกับตัวแผงเซ็นเซอร์รับกลิ่น ซึ่งทำมาจากสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ เพื่อดูค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์แต่ละชนิดที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างก่อนและหลังดมกลิ่น

ค่าความต้านทานจะถูกประมวลผลต่อด้วยระบบสถิติหรือระบบใยประสาทเทียมเปรียบได้กับสมองของมนุษย์ เพื่อแยกประเภทของกลิ่นในรูปกราฟแท่ง ซึ่งเป็นรูปแบบจำกัดความที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ความสดของอาหาร หรือกลิ่นเหม็นหืน เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าววิเคราะห์คุณภาพอาหารหลังจากนำชุดเซ็นเซอร์ไปบันทึกรูปแบบของกลิ่นและไอระเหยจากอาหารต้นแบบ หากอาหารมีกลิ่นเจือจาง ก็สามารถเพิ่มความเข้มข้นของไอระเหยด้วยความร้อนหรือเย็น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้สร้างเซ็นเซอร์เป็นหลัก และผู้ใช้ต้องระวังไม่ให้ความชื้นหรือของเหลวติดเข้าไปยังตัวเครื่อง เพราะอาจสร้างความเสียหายแก่แผงเซ็นเซอร์

จมูกอัจฉริยะดังกล่าวประยุกต์ใช้ได้ทั้งงานวิจัยในห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากมีขนาดเล็กพกพาสะดวก และรายงานผลค่อนข้างแม่นยำในหลายสภาวะ เช่น ตรวจสอบความสดของกุ้งหรืออาหารทะเลชนิดต่างๆ ตรวจหากลิ่นที่ไม่ต้องการในขนม เช่น กลิ่นหืน กลิ่นเน่าเสีย ที่อาจเกิดระหว่างการเก็บรักษา หรือแม้แต่การใช้ติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการหมัก เป็นต้น

นักวิจัยกล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบการทำงานของจมูกมนุษย์แล้ว จมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และยังสามารถใช้แทนจมูกคนได้ดี แต่อาจยังแสดงผลออกมาในรูปความรู้สึกที่ชัดเจนอย่างกลิ่นหอม กลิ่นเปรี้ยว ไม่ได้

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

1 comment:

sexy said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品,A片,A片

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇

免費A片,AV女優,美女視訊,情色交友,色情網站,免費AV,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,成人影片,情色網

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖