Sunday, August 5, 2007

สมาคมวิทย์ฯ จัดเวทีหาเด็กเก่งวิทย์เขตภาคกลางในสัปดาห์วิทย์ปี 50


สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เตรียมเสาะหาคนรุ่นใหม่หัวใจวิทยาศาสตร์ในเขตภาคกลาง ประชันผลงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 50 ก่อนหาผู้ชนะเลิศทั่วประเทศเข้ารับพระราชทานรางวัลปีหน้า ปลื้มใจผลงานกว่า 20 ปีที่ผ่านมา พัฒนาคน -สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บ.เนกซ์สเตป แถลงข่าวจัดการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเขตภาคกลาง 18 จังหวัดเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2550 ขึ้น เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ณ อาคารพระจอมเกล้าฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กรุงเทพฯ

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ รู้จักคิดเป็น –ทำเป็น เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศเรื่อยมา โดยเริ่มจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งแรกในปี 2527 และจัดต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ปัจจุบันมีการแข่งขันครอบคลุมแล้วทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

การแข่งขันปี 2550 นี้จะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 8 รายการคือ 1.การวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ 2.การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 3.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 4.การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 6.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย 7.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และ 8.การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ผลการจัดงานในปีที่ผ่านๆ มา ทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ รู้สึกพอใจมาก ดูได้จากผลงานเยาวชนที่ส่งเข้ามามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลายรายยังสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศได้ด้วย เช่น ทีมเยาวชนในโครงการรูปแบบการหุบของใบไมยราพจาก รร.เตรียมอุดมศึกษา ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีอินเทล ไอเซฟ 2007 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จนชนะเลิศรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาพฤกษศาสตร์มาได้ นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนอีกจำนวนมากที่เติบโตเป็นบุคลากรด้านการวิจัยที่สำคัญของประเทศ” รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา กล่าว

ทั้งนี้ การแข่งขันของเยาวชนในเขตภาคกลางประจำปี 2550 ได้เริ่มแข่งขันแล้วตั้งแต่กลางเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดในราวปลายเดือน ส.ค.นี้ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.หลวง จ.ปทุมธานี และภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2550 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 8 -19 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ส่วนการแช่งขันในภูมิภาคอื่นๆ จะจัดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน ณ ศูนย์ประจำภูมิภาคอีก 5 ศูนย์ คือ ศูนย์ภาคเหนือตอนบน ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ภาคตะวันออกศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ภาคใต้ เพื่อหาตัวแทนระดับภูมิภาคไปแข่งขันหาผู้ชนะเลิศในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 (วทท.33) ในช่วงปลายปีนี้ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับผู้ชนะเลิศระดับประเทศจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2551 ต่อไป

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000090855

No comments: