Thursday, August 9, 2007

นาโนเทคอวดเส้นใยพิเศษยกรถครึ่งตัน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติโชว์เส้นใยไนลอนเล็กกว่านิ้วก้อย แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้กว่าครึ่งตัน อาศัยคุณสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยีเพิ่มความเหนียวคงทน สามารถปรับใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในอุตสาหกรรม

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโบลีแห่งชาติ (นาโนเทค) กล่าวว่า เทคโนโลยีสิ่งทอในปัจจุบันได้พัฒนาคุณสมบัติดีขึ้น เช่น การพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์ หรือไนลอนด้วยท่อนาโนคาร์บอน ช่วยทำให้เส้นใยสังเคราะห์มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และรับน้ำหนักได้มากขึ้น หรือหากนำไนลอนผสมกับอนุภาคของแร่ดินเหนียวจะช่วยให้เพิ่มคุณสมบัติการทนไฟ สามารถใช้งานรับน้ำหนักทดแทนเหล็ก ในอุตสาหกรรมได้

“เส้นใยที่เพิ่มคุณสมบัติจากการเติมอนุภาคนาโนลงไปสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น 3.5 เท่า หรือ 500 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับเหล็ก แต่มีน้ำหนักเบากว่า ทำให้ขนย้ายได้สะดวก ไนลอนนาโนถูกนำไปใช้แทนลวดสลิงสำหรับปีนหน้าผา เนื่องจากมีคุณสมบัติดีกว่า” ดร.ศิรศักดิ์กล่าว

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ซึ่งจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ศูนย์นาโนเทคได้สาธิตพลังเหนียวของเส้นใยนาโนโดยใช้เส้นใยนาโนคาร์บอนขึงจักรยานยนต์น้ำหนักเกือบครึ่งตันลอยอยู่เหนือพื้นท่อคาร์บอนนาโนเป็นวัสดุที่นักวิจัยให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติแข็งแกร่งกว่าเหล็กหลายเท่า แต่มีน้ำหนักเบามาก และกำลังพัฒนาเส้นลวดนาโนเพื่อใช้ทำลิฟต์อวกาศส่งสัมภาระให้กับสถานีอวกาศ แทนการลำเลียงด้วยกระสวยอวกาศ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเส้นใยด้วย นาโนเทคโนโลยียังมาราคาสูงเมื่อเทียบกับวัสดุที่ทำจากเหล็ก ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูกลง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น กันรังสียูวี กันแบคทีเรีย กันยับ กันน้ำ และทนไฟ โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและถ่ายทอดสู่เอกชนที่สนใจ

“ปัจจุบันการพัฒนาสิ่งทอไม่ได้จำกัดอยู่แค่เส้นใยผ้า แต่สามารถพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ศูนย์นาโนเทคยังได้วิจัยนาโนไฟเบอร์สำหรับใช้ทำผ้าปิดแผล ซึ่งมีคุณสมบัติในการนำส่ง และปลดปล่อยยาตามที่ต้องการ” ดร.ศิรศักดิ์ กล่าว

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีนี้ให้ความสำคัญกับนิทรรศการโลกร้อน

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กล่าวว่า นิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น การปรับปรุงคุณสมบัติของเส้นใยผ้าให้มีความสามารถในการหน่วงไฟ กับยับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น การปรับปรุงคุณสมบัติของเส้นใยผ้า ให้มีความสามารถในการหน่วงไฟ กันยับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พร้อมต่อยอดให้กับเอกชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

No comments: