Tuesday, August 14, 2007

เส้นใยนาโนยกรถครึ่งตัน


ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โชว์เส้นใยไนลอนเล็กกว่านิ้วก้อย แต่สามารถรองรับน้ำหนักได้กว่าครึ่งตัน อาศัยคุณสมบัติพิเศษของนาโนเทคโนโลยีเพิ่มความเหนียวคงทน

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กล่าวว่า เทคโนโลยีสิ่งทอในปัจจุบันได้พัฒนาคุณสมบัติดีขึ้น เช่น การพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์ หรือไนลอนด้วยท่อนาโนคาร์บอน ช่วยทำให้เส้นใยสังเคราะห์ มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และรับน้ำหนักได้มากขึ้น หรือหากนำไนลอนผสมกับอนุภาคของแร่ดินเหนียว จะช่วยให้เพิ่มคุณสมบัติการทนไฟ สามารถใช้งานรับน้ำหนัก ทดแทนเหล็ก ในอุตสาหกรรมได้

"เส้นใยที่เพิ่มคุณสมบัติจากการเติมอนุภาคนาโนลงไปสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น 3.5 เท่า หรือ 500 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับเหล็ก แต่มีน้ำหนักเบากว่า ทำให้ขนย้ายได้สะดวก ไนลอนนาโนยังถูกนำไปใช้แทนลวดสลิงสำหรับปีนหน้าผา เนื่องจากมีคุณสมบัติดีกว่า" ดร.ศิรศักดิ์กล่าว

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ซึ่งจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ศูนย์นาโนเทคได้สาธิตพลังเหนียวของเส้นใยนาโน โดยใช้เส้นใยนาโนคาร์บอนขึงจักรยานยนต์น้ำหนักเกือบครึ่งตันลอยอยู่เหนือพื้น ท่อคาร์บอนนาโนเป็นวัสดุที่นักวิจัยให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติแข็งแกร่งกว่าเหล็กหลายเท่า แต่มีน้ำหนักเบามาก และกำลังพัฒนาเส้นลวดนาโน เพื่อใช้ทำลิฟต์อวกาศส่งสัมภาระให้กับสถานีอวกาศ แทนการลำเลียงด้วยกระสวยอวกาศ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเส้นใยด้วยนาโนเทคโนโลยียังมีราคาสูง เมื่อเทียบเท่ากับวัสดุที่ทำจากเหล็ก ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูกลง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาคุณสมบัติของสิ่งทอเช่นกัน โดยเน้นไปที่การพัฒนาเส้นใยผ้าให้มีคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น กันรังสียูวี กันแบคทีเรีย กันยับ กันน้ำ และทนไฟ โดยอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและถ่ายทอดสู่เอกชนที่สนใจ

"ปัจจุบันการพัฒนาสิ่งทอไม่ได้จำกัดอยู่ แค่เส้นใยผ้า แต่สามารถพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ศูนย์นาโนเทคยังได้วิจัยนาโนไฟเบอร์ สำหรับใช้ทำผ้าปิดแผล ซึ่งมีคุณสมบัติในการนำส่ง และปลดปล่อยยาตามที่ต้องการ" ดร.ศิรศักดิ์กล่าว

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปีนี้ให้ความสำคัญกับนิทรรศการโลกร้อน

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กล่าวว่า นิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เน้นให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น การปรับปรุงคุณสมบัติของเส้นใยผ้า ให้มีความสามารถในการหน่วงไฟ กันยับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พร้อมต่อยอดให้กับเอกชน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอมีโอกาสแข่งขันได้มากขึ้น
จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/08/14/WW54_5404_news.php?newsid=89301

No comments: