Friday, August 17, 2007

แอนิเมชั่น"ดวงอาทิตย์ที่รัก" บทประพันธ์ของรมว.วิทย์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯแปลงวรรณกรรมบทประพันธ์เรื่อง "ดวงอาทิตย์ที่รัก" ของ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น ส่งเสริมปัญญาเยาว์ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เตรียมเผยแพร่ซีดีการ์ตูนให้ผู้สนใจทั่วไป

รศ.บุญรักษาสุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กล่าวว่า สถาบันแปลงวรรณกรรมเรื่อง "ดวงอาทิตย์ที่รัก" ซึ่งเป็นวรรณกรรมเรื่องที่ 2 ในชุดโครงการนิทานดาว ให้เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน

วรรณกรรมเรื่องดวงอาทิตย์ที่รักเป็นบทประพันธ์ของศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการบรรจุลงในแบบเรียนภาษาไทยของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่มีความสำคัญต่อโลก และการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์

ทั้งนี้โครงการนิทานดาวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนก่อนวัยเรียน ถือเป็นกิจกรรมสอดรับนโยบายปลูกฝังปัญญาเยาว์ของ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ก่อนหน้านี้สถาบันเปิดตัวนิทานดาวเรื่องแรก "ตำนานดวงอาทิตย์กับกระต่าย" ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากเยาวชน

สถาบันจึงจัดการประกวดนิทานดาวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และขยายเวลารับผลงานไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ กำหนดให้เนื้อเรื่องสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ของดวงจันทร์ ได้แก่ การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม ดวงจันทร์เต็มดวง เดือนมืด และปรากฏการณ์จันทรุปราคา ส่วนผู้ที่สนใจซีดีภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง ดวงอาทิตย์ที่รัก เพื่อนำไปเผยแพร่และให้ความรู้แก่เยาวชน ติดต่อผ่านทางอีเมล info@narit.or.th

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: