Wednesday, March 28, 2007

ซอฟต์แวร์หนุนเก่งฟิสิกส์

ซอฟต์แวร์หนุนเก่งฟิสิกส์ ลงมือทดสอบเสมือนจริงแต่ไฟไม่ดูด

โปรแกรมเมอร์วัยโจ๋ออกแบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาฟิสิกส์ไฟฟ้า บรรจุเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัย พร้อมห้องปฏิบัติการเสมือนจริงประกอบภาพเคลื่อนไหว ตัดปัญหาผู้เรียนถูกไฟดูดขณะทำการทดลอง ผลงานเข้าตาเนคเทครับรางวัลพัฒนาโปรแกรมคอมพ์

โปรแกรมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฟิสิกส์ไฟฟ้า และการทดลองเสมือนจริง เป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของคณะนักศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โปรแกรมดังกล่าวเป็นสื่อการสอนออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาและแบบจำลองห้องปฏิบัติเสมือนจริง เกี่ยวกับฟิสิกส์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงปริญญาตรี ใช้โปรแกรมในการทดลองและทบทวนบทเรียน

เจ้าของผลงาน ได้แก่ นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร นายไกรสร สืบบุญ และนายชาญวิทย์ แสงสุทธิ โดย ผศ.ปัญญาพล หอระตะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายวุฒิภัทร กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานชิ้นนี้ เกิดจากประสบการณ์การเรียนวิชาฟิสิกส์ไฟฟ้า แล้วรู้สึกว่ามองเห็นภาพยาก เวลาเรียนการทดลอง นักเรียนไม่ค่อยกล้าทำจริง เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งรู้สึกว่าอันตราย อีกทั้งโรงเรียนบางแห่งมีเครื่องมือในการทดลองไม่เพียงพอ ทำให้ขาดโอกาสในการทดลองจริง

ทีมผู้พัฒนา อธิบายเพิ่มว่า การใช้งานค่อนข้างง่าย เพียงแค่ผู้เรียนสมัครเป็นสมาชิกผ่านเวบไซต์ แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบก็สามารถเข้าสู่บทเรียนได้ แต่ก่อนที่จะเรียน หรือทำการทดลองโปรแกรม จะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ในส่วนของบทเรียนมีด้วยกัน 5 บท ได้แก่ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

นอกจากนี้ ยังมีแบบจำลองห้องปฏิบัติการเล็กประมาณ 30 ห้อง พร้อมภาพเคลื่อนไหว และห้องปฏิบัติการใหญ่อีก 4 ห้อง ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนได้ทดลองในห้องปฏิบัติการจริง อีกทั้งมีกล่องข้อความที่ผู้เข้าเรียนแต่ละคนสามารถฝากข้อความถึงกันได้ทุกคน พร้อมทั้งเกมสนุกๆ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการทดลองให้เล่นได้ด้วย

และที่สำคัญโปรแกรมมีขนาดเล็ก (ประมาณ 20 เมกะไบต์) จึงใช้ได้กับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำ ขณะที่ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล (แก้ไข หรือเพิ่มเติม) ได้ สนใจทดลองใช้งานได้ที่ http://nsc.godchan.net

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: