Monday, March 12, 2007

ประกวดไอเดียไอที


ชวนนักศึกษาประกวดไอเดียไอทีชิงทุน

เนคเทคเปิดเวที มองหาไอเดียจากนักศึกษามาประยุกต์ใช้งาน ชิพคลื่นวิทยุอาร์เอฟไอดีแนวใหม่ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า เนคเทคได้ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการชิพอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เปิดเวทีเฟ้นหานักศึกษาเจ้าของแนวคิดประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีในมุมมองใหม่ ภายใต้การแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าใจประโยชน์ของชิพอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ภาคธุรกิจ

ชิพอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาร์เอฟไอดี เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลและสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุขนาดเล็กสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น บัตรพนักงาน บัตรจอดรถ บัตรโดยสารรถไฟฟ้า ชิพเข้ารหัสป้องกันขโมยสินค้า นอกจากนี้ ยังนิยมใช้ในปศุสัตว์เก็บประวัติของสัตว์ในฟาร์มด้วย

การทำงานของชิพอาร์เอฟไอดี ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นชิพเก็บข้อมูลเช่นชิพที่ฝังอยู่ในป้ายบัตรพนักงาน และส่วนที่เป็นเครื่องอ่านสำหรับนำบัตรไป "สัมผัส" เพื่ออ่านข้อมูลที่อยู่ในบัตร บัตรโดยสารรถไฟฟ้าก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ บัตรอาร์เอฟไอดีบางรุ่นออกแบบให้สามารถส่งคลื่นสื่อสารกันได้ระยะไกล โดยไม่ต้องนำไปสัมผัสกับเครื่องอ่านใกล้ชิด

ในต่างประเทศมีการทดลองประยุกต์ใช้ประโยชน์จากอาร์เอฟไอดี เช่น การฝังชิพลงบนผิวหนังเพื่อให้สะดวกต่อการจับจ่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้าบางแห่งใช้ติดแทนบาร์โค้ดเพื่อให้สะดวกต่อการคิดเงิน

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม โครงการที่ชนะเลิศจะได้รับทุน มูลค่า 6 หมื่นบาท จากเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท นอกจากนี้ทางโครงการจะจัดอบรมพร้อมมอบอุปกรณ์การแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกด้วย

นอกจากนี้ เนคเทคยังสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนาเครื่องอ่านให้มีความสามารถในการอ่านข้อมูลระยะไกลมากขึ้น มีความมั่นคงของข้อมูลมากขึ้น สามารถเขียนข้อมูลเพิ่มได้ เพิ่มตัววัดอุณหภูมิ ความดัน รวมถึงสามารถอ่านได้ทุกมาตรฐานคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/03/12/WW54_5407_news.php?newsid=58571

No comments: