Wednesday, March 7, 2007

กฎการใช้อวกาศ

ไทยพร้อมรับ “กฎการใช้อวกาศ” เชื่อมะกันเฉยซ้ำรอยพิธีสารเกี่ยวโต

ผอ.สทอภ.ชี้ไทยยังสงวนท่าที่กรณีกฎระเบียบว่าด้วยการใช้อวกาศอย่างสันติ หลังจีนยิงขีปนาวุธสอยดาวเทียมเย้ยมะกันกลางอวกาศ แต่ยินดีทำตามมติสหประชาชาติ พร้อมยังเชื่อเมืองลุงแซมยังมีท่าทีไม่ทุกข์ร้อนเหมือนที่ทำกับปฏิญญาเกียวโตแบบหน้าตาเฉย

ในโอกาสการเปิดนิทรรศการเทคโนโลยีอวกาศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างการประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยวิทยาศาสตร์และวิชาการครั้งที่ 44 เมื่อกลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา หัวข้อหนึ่งซี่งคณะผู้บริหารไทยได้เข้าร่วมการประชุมด้วยคือ การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศอย่างสันติ (COPUOS)

ดร.ธงชัย จารุพพัฒน์ ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. พูดถึงที่ประชุมความปลอดภัยทางอวกาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ภายหลังจากจีนได้ส่งขีปนาวุธขึ้นไปทำลายดาวเทียมพยากรณ์อากาศของตัวเองบนวงโคจรแทนที่จะนำกลับมาทำลายยังพื้นโลกเมื่อต้นเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา จนทำให้หลายชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ แสดงความไม่พอใจว่า ปัจจุบัน ฝ่ายไทยยังไมได้แสดงท่าทีใดๆ ต่อกรณีดังกล่าว

แต่ในฐานะที่ไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติแล้ว ไทยจึงต้องรอฟังมติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมสหประชาชาติซึ่งจะมีขึ้นราวเดือน มิ.ย.ก่อนว่าจะมีทิศทางต่อกรณีดังกล่าวอย่างไร ซึ่งหากมีมติออกมาแล้ว ประเทศไทยก็ยินดีปฏิบัติตาม

ส่วนประเด็นที่แกนนำสหภาพนักวิทยาศาสตร์ผู้มีจิตสำนึกทางสังคม (ยูซีเอส) ได้แสดงความหวังว่าการทดลองของจีนในครั้งนี้ น่าจะกระตุ้นให้นานาชาติหันมาสนใจเปิดโต๊ะเจรจาเรื่องความมั่นคงทางอวกาศ โดยร่าง "กฎระเบียบในการใช้พื้นที่บนอวกาศร่วมกัน รวมถึงการห้ามทดลองและใช้อาวุธทำลายดาวเทียม" ซึ่งจีนและประเทศต่างๆ ได้เรียกร้องให้ร่างกฎดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่สหรัฐฯ ปฏิเสธที่จะร่วมลงนามด้วย พร้อมทั้งได้ประกาศเสรีภาพในการปฏิบัติการบนอวกาศออกมาว่า สหรัฐฯมีสิทธิเข้าถึงพื้นที่อวกาศ

ดร.ธงชัย เผยว่า คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทำนองยวกันกับปฏิญญาเกียวโตซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่นานาชาติเห็นพ้องกัน ทว่า สหรัฐฯ ก็เป็นฝ่ายที่เมินเฉยต่อมติสากลอย่างไม่มีท่าทีเดือดร้อนแต่อย่างใด

ที่มา: http://www.manager.co.th
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000025532

No comments: