Wednesday, March 7, 2007

ใบอนุญาตบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย

กทช.คาดออกใบอนุญาตบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ภายในปีนี้

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือวายแม็ก ซึ่งคาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ภายในปีนี้ นายประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ กรรมการ กทช. กล่าวว่า
กทช.จะใช้ย่านความถี่ 2.5, 3.5 และ 5 กิกะเฮิรตซ์ เพื่อออกใบอนุญาตใหม่ โดย 2 ย่านความถี่หลังเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในบริการดาวเทียมไอพีสตาร์ของบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น บริการวายแม็กจะต้องไม่รบกวนบริการของไอพีสตาร์

การทดสอบเบื้องต้นพบว่าไม่รบกวนแต่อย่างใด แต่ถ้ามีปัญหาจะต้องยกเลิกให้บริการ ทั้งนี้ กทช.มีสิทธิออกใบอนุญาตโดยไม่ต้องขอความเห็นจาก บมจ.ชินแซทเทลไลท์ ซึ่งเป็นผู้ใช้ความถี่ในปัจจุบัน โดยวายแม็กจะทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลทำได้กว้างขวางและราคาถูกส่งผลดีต่อสาธารณสุขและการศึกษา กทช.จึงจะเปิดให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการหลายราย เพื่อการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และในอนาคตบริการนี้จะใช้แทนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้

เพราะสามารถตั้งสถานีส่งสัญญาณ 1 จุดครอบคลุมได้ถึง 30-40 กิโลเมตร ด้วยความแรง 70 เมกะบิต อย่างไรก็ตาม บมจ.ชินแซทเทลไลท์ ได้แจ้งว่า วายแม็กอาจรบกวนดาวเทียมไอพีสตาร์ ซึ่ง กทช.จะต้องพิสูจน์ต่อไป โดยตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาทดสอบ มีตัวแทนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการเป็นหน่วยงานร่วม สำหรับใบอนุญาตวายแม็ก จะเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรคมนาคมประเภท 3 ซึ่งจะต้องมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของรายได้ และต้องลงทุนสำหรับบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงร้อยละ 4 ของรายได้

กทช.ค้านยกเลิกบริการโทรเลขของ กสทฯ
นายเศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่า กทช.ไม่เห็นด้วยที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะยกเลิกบริการโทรเลข หลังจากมีหนังสือแจ้งมายัง กทช. ว่า จากการสำรวจความเห็นของผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรยกเลิก เพราะเป็นบริการที่ขาดทุนถึงปีละ 5 ล้านบาท ซึ่ง กทช.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างยังก้ำกึ่ง ประกอบกับเป็นบริการที่ยังจำเป็นในบางพื้นที่ จึงขอให้ กสทฯ ทบทวนและเสนอกลับมาอีกครั้ง ซึ่งบริการโทรคมนาคมทุกประเภท หากจะยกเลิกต้องขอความเห็นชอบจาก กทช.ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนจะให้ กสทฯ นำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนบริการสาธารณะ เพื่อลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่จะส่งให้ กทช.ได้หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: