Thursday, July 5, 2007

เปิดหน่วยทดสอบสินค้านาโน “ของแท้” ต้องพิสูจน์ได้


ในท้องตลาดบ้านเรา สินค้าที่อ้างสรรพคุณ "นาโนเทคโนโลยี" มีเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ตามกระแสนาโนที่มีความขลังเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็อาจสงสัยว่า สินค้านาโนในมือจะเป็น “นาโนแท้ –นาโนเทียม” หรือไม่ และถึงจะเป็น "นาโนแท้" จะมีคุณภาพด้วยหรือไม่!!?

ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพาณิชกุล ผอ.ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า การขาดแคลนบุคลากรและเครื่องไม้เครื่องมือด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐานสินค้านาโน เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังกระแสนาโนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ

เพื่อแก้ปัญหานี้ ทางนาโนเทคจึงเปิดตัวหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing Services Unit) ขึ้น เพื่อให้บริการในด้านดังกล่าวเอง โดยอำนวยความสะดวกให้ทั้งนักศึกษา นักวิจัยภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาลงเมื่อเทียบกับที่ต้องส่งชิ้นงานหรือวัตถุดิบไปตรวจสอบยังต่างประเทศ หรือที่มีอยู่ในประเทศก็มักเป็นของสถาบันวิจัยที่มีการวิเคราะห์พิสูจน์เฉพาะทางมากกว่าที่จะครอบคลุมหลายด้านเข้าด้วยกัน

"บริการของหน่วยฯ เช่น การวิเคราะห์ทดสอบชิ้นงาน การหาสาเหตุของปัญหา ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ปัญหาในกระบวนการผลิต การฝึกอบรมนักศึกษาและผู้ประกอบการด้านการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำผู้ใช้บริการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยแล้ว ยังจะช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้ด้วย" ผอ.นาโนเทค กล่าว

สำหรับหน่วยบริการฯ ตั้งอยู่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีเครื่องมือตรวจวัดเปิดให้บริการ เช่น กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม ซึ่งใช้วิเคราะห์พื้นผิวโลหะ ฟิล์มบาง ตัวอย่างดีเอ็นเอ และดูขนาดของอนุภาคนาโนชนิดต่างๆ ว่ามีขนาด “นาโน” จริงหรือไม่ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด เพื่อตรวจสอบโครงสร้างและพื้นผิวในงานชีววิทยาและวัสดุศาสตร์อย่างอนุภาคไขมันและพื้นผิวโลหะ เครื่องวิเคราะห์ความเสถียรของวัสดุเพื่อดูความเสถียรของวัสดุ อาทิ พอลิเมอร์ ยา เครื่องสำอาง สี และส่วนประกอบในอาหาร

เครื่องตรวจวัดการกระเพื่อมของความเข้มแสง เพื่อตรวจวิเคราะห์สารแขวนลอย พอลิเมอร์ การเตรียมตัวอย่างยา เครื่องสำอาง และระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องตรวจวัดปริมาณแสงและความเข้มในช่วงรังสียูวีและแสงขาว เพื่อวัดการดูดกลืนและการทะลุผ่านของคลื่นแสงในกระจก แก้ว เลนส์ และการหาค่าการสะท้อนแสงของวัตถุ และเครื่องทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของวัตถุดิบ อาทิ เสื้อซิลเวอร์นาโน เป็นต้น

“ในสินค้านาโน เราจะตรวจดู 2 อย่างคือ 1.มันเป็นสินค้าที่ประกอบด้วยอนุภาคนาโนจริงหรือเปล่า และ 2.มันมีคุณสมบัตินาโนอย่างที่โฆษณาไว้หรือไม่ การเปิดหน่วยบริการฯ นี้ จึงเน้นไปที่การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุใน 3 ด้านคือ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมีของชิ้นงาน” ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา หัวหน้าหน่วยบริการฯ กล่าว

“สาเหตุที่เปิดหน่วยบริการฯ ก็เพราะเห็นว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งหากจัดสรรเวลาให้ดี นอกจากการใช้ทำงานวิจัยที่เป็นงานหลัก ก็ยังมีช่วงที่เปิดเครื่องให้บริการแก่ผู้ประกอบการและนักวิจัยภายนอกได้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าการใช้งานมากที่สุด โดยเน้นที่ความสะดวกรวดเร็ว เชื่อถือได้ และมีคุณภาพ”หัวหน้าหน่วยบริการฯ เสริม

ทั้งนี้ ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ศูนย์นาโนเทคได้ทดลองให้บริการไปบ้างแล้ว โดยกว่า 60% เป็นนักวิจัยของภาครัฐมาใช้บริการ ขณะที่อีกราว 40% เป็นผู้ประกอบการราว 60 ราย มีแนวโน้มการตรวจวิเคราะห์ชิ้นงานสิ่งทอ เครื่องสำอาง สีทาบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพเป็นแนวโน้มหลักของตลาดสินค้านาโน เวลานี้เริ่มมีกลุ่มลูกค้าจากบริษัทใหญ่ๆ และลูกค้าประจำมาใช้บริการ ที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาใดๆ โดยมีชิ้นงานมาให้ตรวจวิเคราะห์มากถึง 1,000 -2,000 ชิ้นต่อเดือน

ส่วนระยะต่อไป ศูนย์นาโนเทคจะร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลักดันให้มีภาคบังคับทดสอบและรับรองสินค้านาโนอย่างจริงจังทั่วประเทศ และจะได้ศึกษาปริมาณสินค้านาโนในท้องตลาดด้วย

ด้าน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผอ.สวทช.เสริมว่า การเปิดตัวหน่วยบริการฯ ครั้งนี้จะเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยจะเสริมประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยและการใช้งานนาโนเทคโนโลยีให้มีผลกระทบต่อสังคมสูงขึ้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงาน และเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมที่อยู่ดีมีสุขได้ในท้ายที่สุด

ผู้ต้องการรับบริการ “หน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบ” สามารถติดต่อผ่านทางศูนย์นาโนเทคที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2564-7100 ต่อ 6567 โทรสาร 0-2564-6981 อีเมล services@nanotec และที่เว็บไซต์ www.nanotec.or.th ทุกวันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.เพื่อติดต่อและนัดหมายวันรับบริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะทราบผลการวิเคราะห์ทดสอบได้ใน 5 -10 วันหลังการส่งตัวอย่างทดสอบ

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000078361

No comments: