Friday, July 20, 2007

“นาโนไทย” เว็บไซต์เพื่อคนไทยหัวใจรักนาโนฯ


นาโนเทคเปิดตัวเว็บไซต์ “ไทยนาโน” หวังเป็นช่องทางใหม่ของการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยีสำหรับคนไทยทุกเพศทุกวัย เน้นรูปแบบสาระบันเทิง อาทิ นิทานและคลับนาโน เดินหน้าโปรโมทเว็บไซต์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี 50 พร้อมอัพเดทข้อมูลสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

เชื่อว่าแม้หลายคนจะเคยได้ยินคำว่า “นาโน” มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังอาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจความหมายของศัพท์คำนี้ดีนักว่าคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและชีวิตความเป็นอยู่ของเราในแต่ละวัน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ “ไทยนาโน” (www.thai-nano.com) ขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค.โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผอ.สวทช.เป็นประธาน เป้าหมายเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ช่องทางใหม่ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รู้จักนาโนเทคโนโลยีในแง่มุมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล ผอ.นาโนเทค กล่าวว่า นาโนเทคได้ร่วมกับมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีสู่สาธารณะชนในวงกว้าง คู่ขนานไปกับเว็บไซต์ทางการของศูนย์นาโนเทค (www.nanotec.or.th) ซึ่งจะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและข้อมูลทางวิชาการเป็นหลัก โดยการจัดทำครั้งนี้จะมีรูปแบบที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ง่าย และได้รับทั้งสาระและความบังเทิงไปพร้อมๆ กัน

“การถ่ายทอดความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์นี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้สังคมได้รู้จักกับวิทยาการดังกล่าวดีขึ้น นอกเหนือจากช่องทางอื่นๆ ที่ได้จัดทำมาก่อนหน้าแล้ว อาทิ หนังสือแบบเรียนนาโนเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดและการให้ทุนการวิจัยต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากำลังโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนในด้านนี้ต่อไป” ผอ.นาโนเทค กล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดตัวแล้ว นาโนเทคจะจัดกิจกรรมโปรโมทเว็บไซต์ดังกล่าวตามสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในเดือนสิงหาคม และการจัดกิจกรรมที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวมถึงการจัดตั้งนาโนคลับให้เกิดขึ้นด้วย

เว็บไซต์ไทยนาโนจัดทำขึ้นด้วยงบประมาณ 1.5 ล้านบาท ใน 1 ปีแรกจะดำเนินการโดยบริษัทไอเน็ต (INET) ก่อนที่นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคจะรับช่วงดำเนินการเองทั้งหมด ซึ่งศูนย์นาโนเทคโนโลยีจะรับผิดชอบในด้านเนื้อหาสาระที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง

ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลความหมายของนาโนเทคโนโลยี ประวัติความเป็นมา บทความที่กล่าวถึงประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ พลังงาน ฯลฯ ห้องข่าวนาโนเทคเพื่อรายงานกิจกรรมและข่าวคราวที่เกี่ยวข้อง นิทานนาโนสำหรับเด็ก ข้อมูลโครงการสนับสนุนวิจัยพัฒนานาโนเทคโนโลยี นาโนคลับ คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับนาโนเทค กระดานข่าว และลิงก์เว็บไซต์ความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยี

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000084869

No comments: