Tuesday, July 24, 2007

จะได้เห็นต้นแบบ "รถพลังไฟฟ้า" ฝีมือไทยในมอเตอร์โชว์ปลายปี


เอ็มเทคช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยขยับตัวสู่ผู้ผลิต "รถไฟฟ้า" ตามหลัก "อีโค-ดีไซน์" ส่งออกต่างประเทศ เผยจะผลิตต้นแบบให้ทันงานมอเตอร์โชว์ปลายปีนี้ และจะขยายฐานการผลิตในอีก 1 ปี เชื่อมีต้นแบบแล้วจะช่วยให้ขออนุญาตรถไฟฟ้าวิ่งในประเทศได้ไม่ยาก ด้านนักวิจัยแจงในระยะสั้นช่วยออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ส่วนอนาคตอาจวิจัยในเรื่องชิ้นส่วนเอง

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัท ซีแทป โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถไฟฟ้าส่งออกพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยอาศัยหลักการออกแบบเชิงเศรษฐกิจหรืออีโคดีไซน์ (Ecological and Economical Design: EcoDesign) ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การใช้พลังงาน การปลดปล่อยของเสีย การใช้งานและการจัดการซากเมื่อหมดอายุการใช้งานว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ หัวหน้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เอ็มเทค กล่าวว่าทางเอ็มเทคให้การสนับสนุนในด้านกำลังคน การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมทั้งจัดหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ โดยจะให้แนวทางในการผลิตมากกว่า ส่วนในด้านการผลิตนั้นผู้ประกอบการมีความสามารถอยู่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นความร่วมมือในระยะสั้นเพียง 1 ปี แต่ในอนาคตหากมีความร่วมมือกันอีกอาจต้องมีการวิจัยในเชิงลึกถึงขั้นการผลิตชิ้นส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เอง ส่วนทุนในการพัฒนานั้นเป็นของเอกชน 75% ส่วนเอ็มเทคให้การสนับสนุนในส่วนของห้องปฏิบัติการ นักวิจัย ซึ่งเปรียบเป็นเงินทุน 25%

"เริ่มคุยมาได้เดือนกว่าๆ แล้ว ได้แนวคิดและจะเริ่มวางรายละเอียด การออกแบบ และภาพรวมการทำงาน ตั้งเป้าว่า ธ.ค.นี้ในงาน มอเตอร์โชว์จะมีรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบของจริง ขับเคลื่อนได้จริง เป็นการเปิดตัวว่าคนไทยทำได้แต่อาจยังไม่สมบูรณ์นัก แล้วค่อยพัฒนาต่อไป" ดร.กิตตินันท์ พร้อมทั้งยอมรับว่าค่อนข้างหนักใจในเรื่องเวลาที่กระชั้นที่ต้องผลิตต้นแบบให้ทันปลายปีนี้ อีกทั้งยังไม่เคยออกแบบเป็นระบบและยังมีประสบการณ์ไม่เยอะ

ทางด้าน นายสามารถ ดีพิจารณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีแทป กล่าวว่าต้นแบบรถไฟฟ้าที่จะผลิตออกมานั้นเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 2-4 ที่นั่ง โดยคาดว่าจะผลิตออกมาได้ 1 ต้นแบบแต่ใจจริงตั้งใจจะผลิตให้ได้ 4 ต้นแบบ ทั้งนี้เน้นรถยนต์แบบ 2 ที่นั่งเป็นหลัก และคาดว่าจะผลิตออกมาให้ทันงานแสดงรถยนต์ปลายปีนี้หรือไม่ก็จัดแสดงในงานแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการส่งออก เม.ย.51 ที่จะถึงนี้ จากนั้นจะปรับสายการผลิตสู่ระดับอุตสากรรมที่จำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์

สำหรับรถไฟฟ้าที่จะผลิตออกมานั้นสามารถใช้งานได้จริงแต่ประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้รถไฟฟ้าวิ่งได้บนถนน ซึ่งนายสามารถกล่าวว่าหากผลิตต้นแบบออกมาได้คาดว่าจะขออนุญาตได้ไม่ยาก โดยต้องผลิตต้นแบบออกมาก่อนจึงจะอนุญาตได้ เพื่อนำต้นแบบตั้งการไปทดสอบความปลอดภัย ทั้งนี้ซีแทปมีโรงงานผลิตชิ้นส่วน 140 โรงงาน และได้ส่งชิ้นส่วนยานยนต์ออกไปยัง 150 ประเทศ โดยยุโรปเป็นตลาดใหญ่

พร้อมกันนี้นายสามารถชี้แจงว่ารถไฟฟ้านั้นเป็นรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงานหรืออีโคคาร์ชนิดหนึ่ง แต่มีความแตกต่างจากอีโคคาร์ที่ทางรัฐบาลพยายามส่งเสริมในส่วนของระบบขับเคลื่อนที่เป็นไฟฟ้า ขณะที่อีโคคาร์ซึ่งรัฐบาลพยายามสนับสนุนนั้นเป็นระบบเครื่องยนต์แบบเผาไหม้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

ทั้งนี้คาดว่าผลลัพธ์จากความร่วมมือของเอ็มเทคและซีแทปนั้นจะทำให้ได้รถไฟฟ้าต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 20% เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกัน และจากการคำนวณเบื้องต้นโดยใช้หลักอีโค-ดีไซน์คาดว่ารถไฟฟ้าที่ผลิตออกมานั้นจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 150 กรัมต่อกิโลเมตร ซึ่งน้อยกว่ารถยนต์ทั่วไปที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 260 กรัมต่อกิโลเมตร

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000086309

1 comment:

Anonymous said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品,A片,A片

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇

免費A片,AV女優,美女視訊,情色交友,色情網站,免費AV,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,成人影片,情色網

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖