Tuesday, July 10, 2007

‘ไอเสท’พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ลูกผสม

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ออกแบบแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ผลิตน้ำร้อนได้ในตัวถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนไทยผลิตเชิงพาณิชย์ธุรกิจสปาจีนสนใจสั่งแล้วล็อตใหญ่ 750 ล้านบาท

ดร.พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (ISET) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ต้นแบบที่มีท่อน้ำวนผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานได้สำเร็จ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนไทยไปแล้ว 6 ราย จนมีลูกค้าประกอบธุรกิจสปาในจีนและไต้หวันสั่งซื้อเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนแล้สคิดเป็นมูลค่า 750 ล้านบาท

“ธุรกิจสปาในเซี่ยงไฮ้ได้สั่งผลิตแผง 3,000 ตารางเมตร เพื่อผลิตน้ำร้อนประมาณ 1 แสนลิตรต่อวันพร้อมไฟฟ้า 140 กิโลวัตต์ และที่มหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวันขนาด 1 กิโลวัตต์เพื่อผลิตน้ำร้อน 1 พันลิตรต่อวันสำหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัย คาดว่าการติดตั้งระบบจะเริ่มได้ประมาณเดือนกันยายนนี้” ผอ.ไอเสท กล่าว

ก่อนหน้านี้ สถาบันฯ ได้ทดลองติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนในแผงเดียวกันที่โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี และโรงครัวกองพันทหารสารวัตรที่ 11 เป็นแผงขนาด 50 ตารางเมตร ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2.7-3 กิโลวัตต์ และผลิตน้ำร้อนได้ประมาณ 2,500 ลิตรต่อวัน เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร ฆ่าเชื้อ และซักผ้า

นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้วยแผงขนาด 150 ตารางเมตร ผลิตไฟฟ้าได้ 10 กิโลวัตต์ และน้ำร้อน 1 หมื่นลิตรสำหรับนำไปรักษากล้ามเนื้อผู้ป่วย และโรงอาหาร สวทช. ขนาด 6 ตารางเมตร กำลังไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ล้างภาชนะ

“กระบวนการที่พัฒนาขึ้นช่วยต้นทุนในการทำน้ำร้อนในแบบเดิม ด้วยการนำน้ำอังความร้อนใต้แผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 3-5 นาที แล้วส่งไปเก็บในแท็งก์เก็บความร้อนก่อนนำไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเครื่องต้องเหมือนสมัยก่อน” ผอ.ไอเสท กล่าว

นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนที่เหมาะแก่สภาพเขตร้อนชื้นสำเร็จแล้ว 100% โดยผลิตเป็นแผงต้นแบบจำนวน 600 แผงไปทกลองติดตั้งใช้ในสถานีอนามัย 16 แห่ง และระบบสูบน้ำอีก 1 แห่งเมื่อเดือน กรกฎาคม 2548

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

No comments: