Monday, July 9, 2007

จี๊ปนีย์เลิกซดน้ำมัน โฉมใหม่สองแถวต้านโลกร้อน

ฟิลิปปินส์ร่วมกับองค์กรสากลโลก ดัดแปลงรถโดยสารสาธารณะ “จี๊ปนีย์” หนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศให้เป็นยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ของเสียจากร้านอาหารและตลาดสดเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันดีเซล

จี๊ปนีย์ ดัดแปลงจากรถจี๊ปของสหรัฐอเมริกา ที่ถูกทิ้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนำมาปรับแต่งสภาพให้รองรับผู้โดยสารได้หลายคน มีการเพิ่มหลังคาโลหะเพื่อบังแดด ตกแต่งด้วยสีสันที่ฉูดฉาดและเครื่องประดับ ทำให้กลายเป็นรถโดยสารสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ และเป็นที่นิยมอย่างมาก

เจโจมาร์ ซี.ไบเนย์ นายกเทศมนตรีเมืองมากาติ กล่าวว่า เมืองมากาติรู้สึกยินดีที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นลดการปล่อยภาวะเรือนกระจก โดยสนับสนุนให้เกิดต้นแบบรถจี๊ปนีย์ไฟฟ้า 2 คันในประเทศ

อี-จี๊ปนีย์ จะวิ่งทดลองทางเทคนิคและทางพาณิชย์เป็นเวลา 6 เดือนในเมืองมากาติ และในพื้นที่หลักของจังหวัดเนกรอสทางภาคตะวันตก ในขั้นต้นมีแผนจะเพิ่มจำนวนอี-จี๊ปนีย์ให้ได้ 50 คัน ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จในช่วงระยะทดลอง

ทั้งนี้ เมืองมากาติจะจัดการในเรื่องการผลิตพลังงาน สำหรับใช้บรรจุแบตเตอรี่ของอี-จี๊ปนีย์ โดยใช้สารที่ได้จากของเสียจากร้านอาหารและตลาดสดในเมือง แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้แก่รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้านี้

“รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่า เรามีทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดการกับมลพิษปัจจุบันจากการขนส่งมวลชนในฟิลิปปินส์ ความเป็นสัญลักษณ์ของรถจี๊ปนีย์ยังคงอยู่ แต่ไม่มีน้ำมันดีเซลที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนและเต็มไปด้วยของเสีย แถมคนขับยังมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย” อาธีน่า บัลเลสเตอรอส รอนควิลโล ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอิสระ(กริปป์) กล่าว

รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้าถือเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นโครงการเมืองใหญ่ ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาหลายแห่ง และสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา องค์กรกรีนพีซสากลและมูลนิธิดูเอ็นของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสนับสนุนการออกแบบเพื่อให้ทำซ้ำ สำหรับนำไปใช้ทั่วฟิลิปปินส์และเมืองใหญ่อื่นๆ ในเอเชีย

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: