Wednesday, July 25, 2007

สารพิเศษใช้แปรงทาทำโซลาร์เซลล์

นักวิทย์คิดค้นเทคนิคใหม่ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ใช้เองในบ้างด้วยวิธีง่าย รวดเร็ว และถูก สามารถใช้คอมพิวเตอร์บางรุ่นสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องปริ๊นเตอร์ หรือทาลงบนแผ่นพลาสติก เอาไปปะผนัง ปูหลังคา ปิดแผ่นโฆษณารับแสงแดดผลิตกระแสไฟป้อนหลอดไฟยันเครื่องไฟฟ้าบ้าน

กระแสวิกฤติพลังงานเชื้อเพลิงที่ถูกขุดมาใช้จนร่อยหรอกดดันให้ภาครัฐและเอกชนหันไปหาพลังงานธรรมชาติอย่างพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเสริมก่อนที่โลกจะหมดลมหายใจ ปัญหาติดอยู่ที่พลังงานธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้เอามาใช้งานได้ง่าย และผลิตกระแสได้ไม่เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าจากกังหันลม และแผงโซลาร์เซลล์

ทีมนักฟิสิกส์จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซีย์จึงคิดวิธีใหม่พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์จากพลาสติกอินทรีย์ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกกว่า ง่ายกว่า แต่มีประสิทธิภาพสูง แทนที่จะ "ปลูกเซลล์แสงอาทิตย์" จากซิลิกอนบริสุทธิ์อย่างปัจจุบันที่ราคาแพงมหาโหด เฉพาะผู้บริโภคที่มีฐานะเท่านั้นที่ซื้อได้

ซิลิกอนเป็นสารกึ่งตัวนำ เมื่อพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ส่องมากระทบทำให้อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นประจุอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ แผงโซลาร์เซลล์จึงประกอบด้วยซิลิกอนจำนวนมากมายหลายแผ่นที่ต่อวรจรแบบอนุกรมเพื่อนำกำลังไฟฟ้ามาใช้ป้อนเครื่องไฟฟ้า

นักวิจัยจากสถาบันเทคนิคนิวเจอร์ซีย์จึงได้ผลิตสารเคลือบที่ทำจากท่อคาร์บอนจิ๋วระดับนาโนเมตร (1 นาโนเท่ากับ 1/พันล้านเมตร) สามารถใช้แปรงทาลงบนแผ่นพลาสติกได้ ท่อคาร์บอนจิ๋วมีคุณสมบัติคล้ายกับลวดทองแดงแต่บางกว่าเส้นผมถึง 5 หมื่นเท่า ท่อคาร์บอนจิ๋วหนึ่งตัวสามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าสายไฟจากทองแดง

ท่อคาร์บอนจิ๋วจะถูกหุ้มอยู่ในโครงตาข่ายทรงกลมป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อแสงแดดส่องมากระทบ ท่อคาร์บอนจิ๋วซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนกับสายทองแดงจะแปลงพลังงานแสงแดดเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างเตาไมโครเวฟ นักวิจัยหวังว่า ผลงานคิดค้นของพวกเขาจะกลายเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับบ้านเรือนทั่วโลก

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: