Wednesday, November 29, 2006

รถอัจฉริยะไร้คนขับ


เอไอทีโชว์ต้นแบบสู่ “รถอัจฉริยะไร้คนขับ”

เอไอทีโชว์ “รถอัจฉริยะไร้คนขับ”ต้นแบบขับเคลื่อนบนเส้นทางได้เอง ใช้เวลาพัฒนา 2 เดือนโดยการสนับสนุนซีเกทและเนคเทค แต่ยังติดปัญหาที่เคลื่อนที่ไม่เสถียรในบริเวณที่ความเข้มแสงไม่คงที่ พร้อมจัดแข่งขันพัฒนารถอัจฉริยะ ส่งแชมป์ไปดูการแข่งขันระดับโลก “เออร์แบน ชาเลนจ์” ที่สหรัฐ

สถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (เอไอที) สาธิตการทำงานของรถอัจฉริยะไร้คนขับต้นแบบ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนไปตามเส้นทางได้เองโดยไม่ต้องอาศัยคนบังคับ ทั้งนี้ รศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล อาจารย์ภาควิชาเมคาโทรนิคส์ คณะวิศวกรรมอุตสาหการ เอไอที อธิบายการทำงานของรถคันดังกล่าวว่า กล้องที่ติดอยู่หน้าตัวรถนั้นจะรับภาพแล้วส่งไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ติดตั้งภายในรถ เพื่อตัดสินใจในการเลี้ยวซ้าย-ขวา หรือหยุดรถตามสภาพของถนน และรถอัจฉริยะต้นแบบของเอไอทีนี้ เป็นโครงการของภาควิชาเมคาโทรนิคส์ที่ใช้เวลาพัฒนา 2 เดือนโดยการสนับสนุนของ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)

อย่างไรก็ตามรถต้นแบบดังกล่าวยังประสบปัญหาในเรื่องความไม่เสถียรเมื่อขับเคลื่อนในสถานที่มีความเข้มแสงไม่คงที่ และต้องอาศัยคนเข้าไปปรับค่าคงที่เพื่อให้รถขับเคลื่อนไปได้ ซึ่ง รศ.ดร.มนูกิจกล่าวว่าเป็นจุดที่ยังต้องพัฒนาต่อไป ส่วนความเร็วของรถอยู่ที่ 3.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งยังห่างไกลที่จะนำไปใช้ในการวิ่งตามท้องถนนจริงๆ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้มีความเร็วขั้นต่ำ 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากยังกล่าวอีกว่าศาสตร์ในการออกแบบรถยนต์อัจฉริยะไร้คนขับนี้ยังเป็นศาสตร์เดียวกับที่ใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ในโรงงาน เครื่องจักรกลต่างๆ รวมถึงสายพานในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

พร้อมกันนี้เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนารถอัจฉริยะ บริษัท ซีเกท สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย และเอไอที จึงได้ร่วมกันจัดแข่งขันสร้างรถอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาได้ร่วมกันสร้าง “รถอัจฉริยะไร้คนขับ” ที่สามารถขับเคลื่อนได้เองบนเส้นทางที่กำหนดให้ได้ระยะทางที่ไกลที่สุดและเร็วที่สุด และต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ของซีเกท รุ่น อีอี 25 (EE25 series) โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก และผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโอกาสในการเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์แข่งขัน “เออร์แบน ชาเลนจ์” (Urban Challenge) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 8 ธ.ค. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ise.ait.ac.th/TIVChallenge/index.htm

ที่มา manageronline

No comments: