Tuesday, November 28, 2006

กลุ่ม"ดาวแคระแดง"

กลุ่ม"ดาวแคระแดง" เพื่อนบ้านดวงอาทิตย์

สมาคมดาราศาสตร์ไทย รายงานว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกล้องโทรทรรศน์ ช่วยให้ไม่นานมานี้นักดาราศาสตร์ค้นพบระบบดาวหลายดวงเพิ่มขึ้นอีก 20 แห่ง ทั้งยังไม่ใช่ดาวที่อยู่ไกลโพ้น แต่เป็นดาวเพื่อนบ้านของดวงทิตย์นี่เอง

การค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของ "โครงการวิจัยรีคอนส์" มีเป้าหมายมุ่งศึกษาดาวฤกษ์ในละแวกใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ ทั้งในด้านมวล ช่วงวิวัฒนาการ และอัตราส่วนของระบบดาวหลายดวงว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด

ภารกิจของนักวิจัยคือหาสมบัติด้านต่างๆ ของดาวฤกษ์และดาวแคระน้ำตาลใกล้ดวงอาทิตย์ เช่น ตำแหน่ง ความสว่าง สี รวมถึงการวัดสเปกตรัมเพื่อหาองค์ประกอบของบรรยากาศ วัตถุที่คาดว่าจะได้พบได้แก่ดาวที่มีมวลต่ำมาก เช่นดาวสเปกตรัมเอ็ม แอล และที อาจรวมถึงราวแคระน้ำตาลด้วย

สำหรับวัตถุใหม่ที่พบทั้ง 20 ดวงเป็นดาวแคระแดง ซึ่งเป็นวัตถุที่จางที่สุดชนิดหนึ่งแต่ก็มีมากที่สุดในทางช้างเผือกด้วย คาดว่าดาวในดาราจักรทางช้างเผือกเป็นดาวแคระแดงถึงร้อยละ 69

ด้วยเหตุที่ดาวพวกนี้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ จึงเป็นเป้าหมายที่ดีในการค้นหาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่นด้วย และอาจรวมถึงการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวดาวเคราะห์เหล่านั้นเช่นกัน
ที่มา : khaosod

No comments: