Thursday, October 18, 2007

ฮอนด้าไทยสู้วิกฤติพลังงานเปลี่ยนเถ้าขยะเป็นเงิน-ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์

อิฐบล็อกจากเถ้าแกลบและก๊อกน้ำรุ่นประหยัดน้ำสิ่งประดิษฐ์รับมือวิกฤติพลังงานจากพนักงานฮอนด้าในไทย ช่วยบริษัทลดภาระค่าฝังกลบขยะ และประหยัดค่าประปาได้ 90%

ขณะที่ศาลาพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รุ่นประหยัด ผลิตไฟฟ้าป้อนอาคารสำนักงานในนิคมฯ ลาดกระบัง

ชัชชัยสมบุญสำราญ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโรงงาน บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ กล่าวว่า ไทยฮอนด้าประสบความสำเร็จในการพัฒนา "อิฐบล็อก" จากเถาแกลบผสมปูนซีเมนต์ในรูปแบบของอิฐบล็อกปูพื้นถนนและอิฐก่อสร้าง โดยแข็งแรงทัดเทียมกับอิฐที่ขายในตลาด ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากของเสียแทนการฝังกลบ

ขยะจากโรงงานมีปริมาณสูงถึงเดือนละ1 ตัน เมื่อเผาในเตาเผาใต้ดินซึ่งอุณหภูมิเผาไหม้ 850-1,400 องศาเซลเซียส สามารถกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในขยะได้ทั้งหมด ทำให้เถ้าแกลบที่ออกมามีความบริสุทธิ์และสามารถใช้ประโยชน์

การนำเถ้าแกลบมาทำเป็นอิฐบล็อกช่วยลดปริมาณขยะที่เดิมกำจัดด้วยวิธีฝังกลบได้กว่า 90% ส่วนที่เหลืออีก10% เป็นขยะพิษที่ยังไม่มีเทคโนโลยีกำจัดที่ดีพอเช่น หลอดไฟถ่าน ฟิวเตอร์ ที่ต้องหลีกเลี่ยงการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ชัชชัยกล่าว

วรุณแสงสุริยาโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยฮอนด้าฯ กล่าวว่า ไทยฮอนด้าให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2542 โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะลดใช้พลังงาน ลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต โดยตั้งเป้าลดใช้พลังงานให้ได้ 44% ในปี 2553 จากพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งเชื้อเพลิง ไฟฟ้า น้ำประปา รวมถึงขยะ

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้มีการประดิษฐ์คิดค้นและเกิดเป็น "นวัตกรรมพลังงาน" หลายรูปแบบ เช่น อิฐบล็อกจากเถ้าแกลบ ศาลาพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าส่องสว่างและป้อนระบบทำความเย็นในอาคาร

สำหรับศาลาพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แทนหลังคาแผงนี้ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดบางเพียง 4 ไมครอน ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบแบบฟิล์มบาง จากเดิมผลิตด้วยผลึกซิลิคอนที่หนา 200 ไมครอน ทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลง ขณะที่ประสิทธิภาพไม่ต่างกัน

บริษัทฮอนด้า โซลเทค ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาโซลาร์เซลล์ชนิดบางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเพื่อให้ติดตั้งได้บนหลังคา สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน และราคาจะถูกกว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่มีใช้ในปัจจุบัน" วรุณ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีก๊อกน้ำประหยัดพลังงานสิ่งประดิษฐ์ของพนักงานฮอนด้าไทยที่ประยุกต์ใช้ยางอเนกประสงค์ในการลดแรงดันน้ำ ที่ไหลออกจากก๊อกให้เบาลง จึงช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 90% ปัจจุบันมีการพัฒนาก๊อกประหยัดน้ำในรูปแบบใหม่ๆเพื่อวัดปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: