Thursday, October 18, 2007

ไอบีเอ็มโชว์กายวิภาคสามมิติ-แพทย์คลิกดูไฟล์ชิ้นเนื้อผิดปกติได้ทันที

ไอบีเอ็มเปิดตัวต้นแบบซอฟต์แวร์กายวิภาคสามมิติแสดงภาพเส้นเลือดและอวัยวะภายในอย่างชัดเจน เผยแพทย์คลิกเมาส์เรียกอ่านประวัติการรักษาของผู้ป่วยได้ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความและภาพเอกซเรย์

นายอองเดรเอลิสซีฟ นักวิจัยของไอบีเอ็ม ผู้มีหน้าที่ดูแลโครงการด้านสุขภาพประจำห้องปฏิบัติการวิจัยซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า ฝ่ายวิจัยของไอบีเอ็ม พัฒนาซอฟต์แวร์กายวิภาคสามมิติ แสดงภาพอวัยวะภายในของมนุษย์ เพื่อให้แพทย์ตรวจดูข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้ จากการคลิกเมาส์คอมพิวเตอร์บนอวัยวะสามมิติดังกล่าว

"ซอฟต์แวร์นี้เสมือนเป็นกูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) สำหรับร่างกายคนเรา" นายเอลิสซีฟ กล่าว

ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลัง แพทย์จะสอบถามประวัติการรักษา ทำการทดสอบ วิเคราะห์วินิจฉัยอาการด้วยการดูและตรวจร่างกาย จากนั้นแพทย์จะสืบค้นข้อมูลประวัติการรักษาเดิมจากกองเอกสารจำนวนมาก และโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่พบ หรือพบข้อมูลแต่ไม่ทั้งหมด ทำให้ไม่ทราบถึงอาการเจ็บป่วยคล้ายคลึงกันที่เคยเกิดขึ้น

แต่ในห้องปฏิบัติการวิจัยด้านสุขภาพที่ซูริคแพทย์จะ คลิก ภาพสามมิติที่แสดงแทนร่างกายมนุษย์เพื่ออ่านไฟล์ข้อมูลประวัติการรักษาทั้งหมดที่มีอยู่ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังของผู้ป่วยได้ในทันที ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่เป็นข้อความ ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และภาพถ่ายทางการแพทย์ เช่น ภาพถ่ายเอกซ์เรย์ ภาพจากการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

หรือหากแพทย์สนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังเฉพาะชิ้นใดชิ้นหนึ่งในกรณีนี้ก็สามารถคลิกขยายภาพกระดูกชิ้นเป้าหมายขึ้นมาตรวจดู

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำลองสามมิตินี้ไอบีเอ็มอาศัยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรกลชั้นสูง และการสร้างโมเดลสามมิติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน และข้อมูลแบบข้อความที่ซับซ้อน หรือที่เรียกว่าข้อมูลที่ไม่มีการจัดโครงสร้าง พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับโมเดลเชิงกายวิภาค ในรูปแบบที่สื่อความหมายและเข้าถึงได้ง่าย

นอกจากนี้ซอฟต์แวร์กายวิภาคยังใช้ SNOMED ซึ่งเป็นระบบกำหนดชื่อทางการแพทย์ ประกอบด้วยคำศัพท์ทางการแพทย์ประมาณ 3 แสนคำ เพื่อเชื่อมโยงส่วนที่เป็นภาพและส่วนที่เป็นเอกสารข้อความเข้าด้วยกัน

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: