Monday, October 29, 2007

บ้านนิรภัยรับมือแผ่นดินไหวปลอดภัย


บริษัทรับสร้างบ้านออกแบบบ้านนิรภัย ป้องกันแผ่นดินไหวด้วยโครงสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เอไอทีร่วมวงวิเคราะห์ความแกร่ง ระบุรับมือแผ่นดินไหวได้เกินกว่ากฎหมายกำหนด

นายนวพล สังเวียนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คูลเฮ้าส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทออกแบบบ้านนิรภัยให้มีคุณสมบัติต้านภัยแผ่นดินไหว โดยเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่างจากบ้านทั่วไปที่ใช้เสาคานรับน้ำหนัก และโครงสร้างส่วนใหญ่ทำจากก้อนอิฐ จึงเสี่ยงต่อการพังทลายสูง เมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว

นอกจากตัวบ้านจะรับมือแผ่นดินไหวได้แล้ว กำแพงด้านในยังเสริมฉนวนกันความร้อนจากพลาสติกโพลิสไตร์ลิน เพื่อป้องกันเสียง ความชื้นและความร้อนจากภายนอก ช่วยประหยัดพลังงานได้ 60% เมื่อเทียบกับบ้านทั่วไป โดยค่าก่อสร้างบ้านนิรภัยประมาณ 13,000 บาทต่อตารางเมตร ไม่ต่างจากต้นทุนบ้านทั่วไป

"แม้ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างจะเพิ่มขึ้น 7-10% แต่เมื่อรวมกับระยะเวลาการก่อสร้างที่สั้นกว่า ทำให้ราคาไม่ต่างกันมาก” นายนวพล กล่าว

รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที) กล่าวว่า เอไอทีร่วมทดสอบบ้านนิรภัยของบริษัทคูลเฮ้าส์ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว และยืนยันได้ว่าบ้านที่ออกแบบใหม่นี้รับมือแรงกระทำได้สูงกว่าบ้านทั่วไป และสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 33%

ทีมวิจัยได้พัฒนาวิธีการตรวจสอบ และปรับปรุงจุดเสี่ยงในส่วนโครงสร้างกำแพงที่อาจเกิดการเสียหาย ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ หรือ ไฟไนต์อิลิเมนต์ โดยนำผลการทดสอบแรงดัด แรงกด แรงโยก แรงเหวี่ยงในแนวแกนและแรงเฉื่อย เพื่อหาค่าความต้านทานที่แท้จริงในการรับแรงแผ่นดินไหว แรงลม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ทั้งนี้ แม้จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว จะไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่จากการสำรวจพบรอยเลื่อนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือและตะวันตก ชี้ถึงโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7 ริกเตอร์ได้ในอนาคต และแม้แผ่นดินไหวจะมีศูนย์กลางในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ส่งผลกระทบถึงประเทศไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่เดียวกันในทางธรณีวิทยา

การออกแบบกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นหนึ่งในการออกแบบบ้านเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว นอกจากนี้ยังมีการออกแบบในรูปแบบอื่น เช่น แบบเสาคาน หรือเฟรม รวมถึงโครงสร้างที่อ่อนไหวต่อแรงลม และแรงสั่นสะเทือน ซึ่งปัจจุบันเอไอทีร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบเสาคานป้องกันแผ่นดินไหว ในโครงการบ้านเอื้ออาทรด้วย

จุฑารัตน์ ทิพย์นำภา

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/
Link: http://www.bangkokbiznews.com/2007/10/29/WW54_5406_news.php?newsid=196974

No comments: