Thursday, November 8, 2007

ไทยจัดแข่งโอลิมปิกดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ส่งเทียบเชิญนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 22 ประเทศ ประชันความสามารถบนเวทีโอลิมปิกด้านดาราศาสตร์ครั้งที่ 1

รศ.บุญรักษาสุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เตรียมจัดแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน-9 ธันวาคมนี้ ที่สถานบริการวิชาการ มช. และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การแข่งขันดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มคาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันครั้งนี้กว่า 200 คน จาก 22 ประเทศทั่วโลก โดยจำกัดเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ส่วนรูปแบบการแข่งขันจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสังเกตการณ์และส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล

"การแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์สู่ระดับสากลของเยาวชนไทยพร้อมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ที่ร่วมการแข่งขัน

ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่นานาประเทศจะทราบถึงการพัฒนาบุคลากรและวิชาการด้านดาราศาสตร์ของไทยที่กำลังจะก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลในเวทีโลก" รศ.บุญรักษา กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

No comments: