Wednesday, November 7, 2007

ไทยทำชุดตรวจไข้หวัดนก "ไบโอเซ็นเซอร์" ครั้งแรกของโลก


แพทย์ศิริราชประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจไข้หวัดนกหลักการไบโอเซนเซอร์เป็นครั้งแรกในโลก ผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับนาโนเทคโนโลยี ใช้ตัวอย่างน้อย ให้ผลเร็ว โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว พร้อมส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวความสำเร็จการผลิต“ชุดตรวจวินิจฉัยไข้หวัดนกรุ่นใหม่โดยหลักการไบโอเซ็นเซอร์” สู่ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 พ.ย.50 ระหว่างการจัดงานไบโอเอเชีย 2007 ไทยแลนด์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ ชุดตรวจดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของ ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และคณะ โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ผลิตจำหน่าย เพื่อลดการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศ

ศ.พญ.ธารารัชต์ กล่าวว่า ชุดตรวจไข้หวัดนกนี้ เป็นผลงานต่อยอดมาจากการผลิตโมโนโคนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะกับเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี 2547 โดยทำชุดตรวจให้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการตรวจแบบปัจจุบัน สามารถตรวจได้ในสัตว์ที่อาจติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ

“ชุดตรวจนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการไบโอเซ็นเซอร์ ตรวจหาเชื้อได้ แม้มีปริมาณน้อยมากในสัตว์ที่อาจติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ และใช้เวลาเพียง 15 นาทีก็รู้ผล” ศ.พญ.ธารารัชต์เผย

ศ.พญ.ธารารัชต์ อธิบายวิธีการใช้ชุดตรวจว่า นำก้านสำลีป้ายของเหลวในลำคอหรือก้นสัตว์ปีก (cloacal swab) แล้วจุ่มลงในน้ำยาสกัดเชื้อ จากนั้นหยดน้ำยาดังกล่าวลงบนชุดตรวจ ซึ่งมีผงเหล็กขนาดนาโน ที่เคลือบด้วยโมโนโคลนัล ซึ่งเป็นแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 (H5) สามารถตรวจผลด้วยตาเปล่าได้เมื่อเชื้อมีปริมาณมากพอ

รอผล 15 นาที หากปรากฏ 2 แถบบนชุดตรวจ แสดงว่ามีเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 หากปรากฏเพียง 1 แถบ แสดงว่าไม่มีเชื้อ H5 แต่อาจมีเชื้อไวรัสสายพันธุ์อื่น

อย่างไรก็ดี หากเชื้อมีปริมาณที่น้อยเกินกว่าจะสังเกตเห็นแถบสีด้วยตาเปล่า สามารถนำเข้าเครื่องตรวจวัดสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีทั้งที่แสดงผลเป็นผลค่าบวกหรือลบ เมื่อต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยแสดงผลบวกเมื่อปรากฏกราฟที่มี 2 พีค

ทั้งนี้ ชุดตรวจจำเพาะต่อเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดรุนแรงมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้

“วิธีตรวจแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี (Immunochromatography: IC) ที่ใช้ในปัจจุบัน จะต้องใช้ตัวอย่างเชื้อมากกว่าประมาณ 100 เท่า จึงให้ผลบวก ซึ่งเหมาะจะตรวจหาเชื้อในสัตว์ที่แสดงอาการหรือป่วยตายแล้ว เพราะมีปริมาณเชื้อมากพอที่จะตรวจพบ อีกทั้งใช้เวลาตรวจนานกว่าแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ราว 100 เท่า เช่นกัน” ศ.พญ.ธารารัชต์เปรียบเทียบ

ชุดตรวจเชื้อไข้หวัดนกหลักการไบโอเซ็นเซอร์นี้นับเป็นชุดแรกของโลกที่มีการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ และผลิตโดยใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อเชื้อ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย และขณะนี้ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำกัด สำหรับผลิตจำหน่ายแก่หน่วยงานที่ดำเนินการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกในประเทศไทยในราคาชุดละประมาณ 300 บาท เพื่อลดการนำเข้าชุดตรวจจากต่างประเทศ และเตรียมผลิตจำหน่ายส่งออกให้กับประเทศที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกทั่วโลก

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000132305

No comments: