Wednesday, November 28, 2007

ฐานปล่อยพร้อม 98% แต่กำหนดใหม่ยิง "ธีออส" 9 ม.ค.51


เปลี่ยนกำหนดส่ง "ธีออส" อีกครั้งเป็น 9 ม.ค.ปีหน้า "ชาญชัย" ระบุเหตุฐานปล่อยจรวดยังไม่เรียบร้อยตามที่ต้องการ แต่แจงฝรั่งเศสรายงานฐานปล่อยพร้อมแล้ว 98% อย่างไรก็ดีกำหนดส่งยังอยู่ในช่วงเวลาตามสัญญา หากเลยกำหนดไทยมีสิทธิปรับแต่เท่าไหร่ยังไม่ทราบ ชี้หากส่งดาวเทียมขึ้นไประเบิดกลางอากาศฝรั่งเศสต้องรับผิดชอบสร้างใหม่เสปกเดิม พร้อมให้บริการข้อมูลดาวเทียมสปอตอย่างต่อเนื่อง

ยังต่องรอกันต่อกับ "ธีออส" ดาวเทียมทรัพยากรดวงแรกของไทยที่ได้มาด้วยการแลกเงินไปกว่า 6,000 ล้านบาทเพื่อว่าจ้างให้บริษัทแอสเทรียม เอส.เอ.เอส.ของฝรั่งเศสเป็นผู้สร้างและส่งดาวเทียม โดยกำหนดใหม่ในส่งดาวเทียมดังกล่าวเข้าสู่วงโคจรคือ 9 ม.ค.2551 หลังจากก่อนหน้านี้กำหนดไว้ประมาณ 4 ธ.ค.นี้ ณ ฐานปล่อยจรวดในศูนย์อวกาศยัชนี (Yahni) ชายแดนประเทศรัสเซีย นับเป็นครั้งที่ 5 ของการกำหนดปล่อยดาวเทียมดวงนี้

นายชาญชัย เพียรวิจารณ์พงศ์ ผู้อำนวยการโครงการดาวเทียมธีออส สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ระบุว่ากำหนดครั้งใหม่สำหรับปล่อยดาวเทียมธีออสนี้ยงอยู่ในช่วงเวลาของการปล่อยตามสัญญาคือระหว่าง 19 ก.ค.50-19 ม.ค.51 ซึ่งการเลื่อนออกไปครั้งนี้ก็สบายๆ ไม่ได้ขัดข้องอะไร แต่ถ้าเลยกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรทางฝรั่งเศสต้องถูกปรับตามสัญญาแต่เป็นเท่าไหร่นั้นยังบอกไม่ได้ แต่หากมีเหตุสุดวิสัยก็ต้องดูกันอีกที

"ขณะนี้ได้ส่งวิศวกรไทย 2 คนเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ฐานปล่อยจรวดร่วมกับวิศวกรฝรั่งเศส 10 คน โดยตัวแทนวิศวกรไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่ฐานปล่อยตามตารางซึ่งจัดเวียนสำหรับวิศวกรในโครงการ 20 คน" นายชาญชัยกล่าว

สาเหตุที่ไม่สามารถส่งดาวเทียมธีออสขึ้นไปตอนนี้ นายชาญชัยแจงว่าต้องดูให้ทุกอย่างพร้อมและเรียบร้อยทุกอย่าง ซึ่งตอนนี้ที่ฐานปล่อยยังไม่เรียบร้อยและครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำหนด แต่ล่าสุดทางฝรั่งเศสแจ้งมาว่าพร้อมแล้ว 98% พร้อมให้ข้อมูลว่าฐานปล่อยธีออสในรัสเซียได้ปล่อยดาวเทียมแล้ว 3 ดวงในปีนี้ซึ่งดวงล่าสุดเป็นของสหรัฐอเมริกาซึ่งปล่อยไปเมื่อ 7 ก.ค. และกำหนดให้เว้นระยะในการปล่อยดาวเทียมแต่ละดวง 30-35 วัน

นอกจากนี้หากฝรั่งเศสส่งดาวเทียมธีออสขึ้นไปแล้วเกิดความเสียหายหรือเกิดระเบิดขึ้น นายชาญชัยกล่าวว่าทางบริษัทแอสเทรียมต้องรับผิดชอบในการสร้างดาวเทียมดวงใหม่ตามรูปแบบเดิมและยิงกลับขึ้นไปใหม่ และระหว่างนั้นไทยก็สามารถรับข้อมูลดาวเทียมสปอต 5 (SPOT5) ของฝรั่งเศสต่อเนื่องจนกว่าจะได้ดาวเทียมดวงใหม่

ที่มา: http://www.manager.co.th/
Link: http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000141428

No comments: